nationaal brandweer documentatie centrum

Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur

wat kan de brandweer voor het repressief optreden leren van de chemische industrie

auteur
Edith van der Reijden

opleiding
mcdm

samenvatting
De afgelopen jaren in duidelijker geworden dat de brandweer een relatief onveilige bedrijfstak is. De chemische industrie heeft laten zien dat zij een relatief veilige bedrijfstak is. Op dit moment ligt de nadruk bij de chemische industrie op het verbeteren van de veiligheidscultuur. Deze scriptie heeft als doel om van de veiligheidscultuur van de chemische industrie te leren om zo repressief optreden bij de brandweer te kunnen verbeteren. Als voorbeeld voor een brandweerorganisatie is gekozen voor brandweer Rotterdam, district Noord.

De scriptie beschrijft wat binnen de literatuur gezien wordt als veiligheidscultuur. Om een vergelijking te kunnen maken tussen de chemische industrie en de brandweer is een model opgesteld, gebaseerd op de ‘evolutietheorie’ van Hudson. Dit model is aangevuld met een methodiek om zo een blauwdruk van de veiligheidscultuur van een organisatie te maken. Het model verdeelt veiligheidscultuur in acht dimensies:
pro-actief management, pessimisme, voorbereiden en zorgen maken, leren en aanpassen, veerkracht, professionalisme, veiligheid als meerwaarde en verantwoordelijkheid. Voor elke dimensie zijn vragen opgesteld om zo de score en dus de evolutie op die dimensie te bepalen. Na het toepassen van de methodiek blijkt, dat de chemische industrie volgens dit model een sterk ontwikkelde veiligheidscultuur heeft, de brandweer blijft op alle fronten achter. Opvallend is dat bij de brandweer de dimensies ‘veerkracht’ en ‘veiligheid als meerwaarde’ wel al in ontwikkeling zijn. Conclusie is dat het de brandweer vooral ontbreekt aan georganiseerde veiligheid. Daarnaast zou de brandweer meer zijn kansen moeten benutten om de veiligheidscultuur te verbeteren. De aanbevelingen gaan hier verder op in. De belangrijkste aanbeveling is dat het management bereid moet zijn om gedurende lange tijd te investeren in de verandering van de veiligheidscultuur. De brandweer is die investering zeker waard.

Veiligheidscultuur