nationaal brandweer documentatie centrum

Handhafers en toesichthouders

Over Handhafers en toesichthouders

Auteur
Jan Dirk van de Ven

Opleiding
mcdm

Samenvatting
In deze beschouwing wordt gepoogd om de factoren te benoemen die de effectiviteit van handhaving bepalen. Aan de hand van theorieën over handhaving wordt een model gepresenteerd waaraan de dagelijkse praktijk kan worden getoetst. Deze praktijk beperkt zich hierbij tot brandveiligheid, controles op brandveiligheid door de brandweer Amsterdam en het Grootstedelijke Project Handhaving van de gemeente Amsterdam. De conclusie laat zien dat het Amsterdamse project en de activiteiten van de brandweer goed aansluiten bij de theorie over handhaving. Accenten kunnen anders, bepaalde aspecten kunnen scherper, maar over het algemeen klopt de richting. Althans zolang men de vier kernbegrippen goed voor ogen houdt.

Over handhafers en toesichthouders