nationaal brandweer documentatie centrum

Fire Safety Engineering

Fire Safety Engineering

Auteur
ing. Margrethe Kobes MIFireE

Opleiding
Masteropleiding ‘Science and Innovation Management (SIM)’ aan de Universiteit van Utrecht

Samenvatting
Op basis van praktijkervaringen kan gesteld worden dat het huidige beoordelingssysteem voor brandveiligheid onvoldoende handvatten biedt voor de beoordeling van de (gelijkwaardige) brandveiligheid van complexe gebouwen. Een andere bedenking tegen het huidige systeem is dat de wettelijke regelingen geen wetenschappelijke basis hebben, terwijl juist vanuit wetenschappelijk onderzoek (gelijkwaardige) oplossingen voor brandveiligheid ontwikkeld kunnen worden.
Vanwege de beperkingen in de uitvoering van de huidige regelgeving, hebben ontwerpers en toetsers behoefte aan een systeem waarmee de brandveiligheid van complexe bouwwerken beoordeeld kan worden. Met de implementatie van Fire Safety Science en Fire Safety Engineering kan mogelijk in deze behoefte worden voorzien. Bovendien zal het naar verwachting leiden tot meer innovatieve gebouwontwerpen en daarmee functioneren als een innovatiegerichte benadering van brandpreventie. In deze publicatie wordt daarom ingegaan op beleidsaspecten die van toepassing zijn op de implementatie van Fire Safety Science en Fire Safety Engineering in Nederland.

Fire Safety Engineering