nationaal brandweer documentatie centrum

Dodendans?

Dodendans?

Aanbevelingen voor de inzetprocedure van discotheekbranden

auteur
Olav Strotman

opleiding
Adjunct-hoofdbrandmeester

datum publicatie
27 april 2000

samenvatting
Er zijn op dit moment veel preventie voorzieningen die de kans op grote discotheekbranden tot een geaccepteerd niveau hebben terug gebracht. Deze voorzieningen worden in verschillende wetten, regelgevingen en vergunningsstelsels beschreven. Ondanks deze preventieve voorzieningen is het niet uit te sluiten dat er in Nederland grote discotheekbranden kunnen ontstaan. Dat blijkt ook uit het feit dat er in de laatste 10 jaar in verschillende landen, met een vergelijkbaar brandweerzorgnormstelsel met de daarbij behorende preventieve regelgeving, toch grote discotheekbranden hebben gewoed met een aanzienlijk aantal doden en gewonden.
Veel discotheekeigenaren zijn zich niet bewust van de gevaren van brand. Omdat alles in wetten geregeld is denken ze dat alles veilig is. Discotheken worden door dit gevoel van schijnveiligheid vaak niet brandveilig gebruikt, terwijl dit een belangrijke voorwaarde is voor het reduceren van de kans op brand. Typische voorbeelden hiervan zijn de hoge vuurbelastingen van met name kunststoffen en nooduitgangen die zijn afgesloten, geblokkeerd of aan het zicht onttrokken.
Dit in relatie met hoge bezoekers aantallen, gebruik van alcohol, onbekendheid met gebouwen en onbekendheid met alarmeringssignalen levert een potentiële ramp op.
Om op zo’n ramp voorbereid te zijn moeten enkele preparatieve voorzieningen getroffen worden. Deze voorzieningen zijn het schrijven van inzetprocedures, het maken van bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen en het oefenen op locatie.
Het belang van een algemene inzetprocedure die voor alle discotheken geldt, blijkt uit het feit dat veel verschillende discotheekbranden dezelfde trends laten zien.
De inzetprocedure, zoals die later in deze scriptie wordt beschreven, moet gebruikt worden in combinatie met aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. Het is een belangrijke bron van informatie die moet worden geraadpleegd bij een discotheekbrand en waarop alle informatie wordt beschreven die relevant is bij een discotheekbrand.

dodendans