nationaal brandweer documentatie centrum

Arbeids Veiligheids Systeem

Arbeids Veiligheids Systeem

Maatregelen voor risicobeheersing bij repressie

auteur
Ed Oomes

opleiding
mcdm

samenvatting
Deze scriptie presenteert een arbeidsveiligheidssysteem voor het beheersen van risico’s bij repressief optreden door de brandweer. Het gepresenteerde systeem is niet de enige mogelijkheid om risico’s bij repressie te beheersen. Er zijn vast nog andere systemen denkbaar, misschien zelf wel betere. Toch zijn de varianten niet onbeperkt. Brandweeroptreden is namelijk voor het grootste deel mensenwerk. Mensenwerk onder tijdsdruk, en zoals recente publicaties laten zien is menselijk gedrag onder tijdsdruk onderhavig aan enkele wetmatigheden. Deze wetmatigheden zijn van essentieel belang bij de opbouw van een arbeidsveiligheidssysteem (AVS), zo is het centrale uitgangspunt van deze scriptie. Naast deze gedragskenmerken zijn er diverse organisatorische uitgangspunten leidend geweest bij de samenstelling van het AVS. En tenslotte is getracht zo veel als mogelijk gebruik te maken van al bestaande brandweertechniek. Er is al veel gepresenteerd op het gebied van veiligheidstechniek bij de brandweer, en het is zonde om goed functionerende en ingeburgerde technieken onnodig aan te passen. Probleemstelling:
ontwikkel een systeem dat door de korpsleiding gebruikt kan worden om het arbeidsveiligheidbeleid vorm te geven, met als doel de risico’s bij repressief optreden op verantwoorde wijze te beheersen.

Arbeids Veiligheids Systeem