nationaal brandweer documentatie centrum

Explosie tweemastklipper Medemblik

Explosie aan boord van een tweemastklipper in Medemblik

Lekkend propaangas meest waarschijnlijke oorzaak explosie
Op 8 juni 2006 vond aan boord van een tweemastklipper, afgemeerd in de haven van Medemblik, een explosie plaats. Acht opvarenden raakten daarbij gewond, waarvan vier ernstig. Drie opvarenden hebben daarbij blijvend letsel opgelopen. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, blijkt dat de oorzaak van de explosie te wijten is aan een opeenhoping van propaangas onder de vloer, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een defect aan het kooktoestel. Vooral het gemak waarmee gassen zich ongemerkt in loze ruimtes onderin deze schepen kunnen verzamelen gepaard aan het feit dat de gaslucht niet is waargenomen door de opvarenden, vindt de Raad zeer verontrustend.
De problemen met propaan worden door de wetgever deels onderkend: propaangas voor huishoudelijke doeleinden wordt in de toekomst verboden aan boord van passagiersschepen. Daarvoor wordt echter een in de Europese Commissie vastgestelde overgangstermijn gehanteerd . Tot het jaar 2045 wordt propaangas voor huishoudelijke doeleinden aan boord van passagiersschepen toegestaan. Gezien de mogelijkheid van het gebruik van andere, minder gevaarlijke energiebronnen, acht de Raad het zeer wenselijk dat de betrokken partijen de verantwoordelijkheid nemen door tijdig actie te ondernemen en vooruitlopend op de wettelijke verplichting een bijdrage te leveren aan een veilige exploitatie.
Naast het gebruik van propaangas voor het kooktoestel blijkt uit dit onderzoek ook dat de vuilwatertank aan boord bij onvoldoende onderhoud en inspectie een potentiële bron van explosieve gas/luchtmengsels is.

De Raad beveelt de minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan onderzoek te doen naar verbetering van detectiemogelijkheden van propaangas, waaronder een verbetering van de te gebruiken geurstoffen zodat een zekere veiligheidsmarge kan worden gewaarborgd.
Daarnaast heeft de Raad een aanbeveling gedaan richting de Vereniging voor Beroeps Chartervaart om de kennis te verspreiden over de risico’s van gasophoping onder de vloer. Specifiek wordt daarbij ook aandacht gevraagd voor de potentiële risico’s van vuilwatertanks.

Hieronder kunt u het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid downloaden als pdf-document:

Explosie aan boord van een tweemastklipper in Medemblik