nationaal brandweer documentatie centrum

Commissie ad hoc Marbon

Commissie ad hoc inzake Marbon Europe NV

Ruim een maand na de explosie en brand bij het chemische bedrijf van Marbon Europe NV aan de Cyprusweg in Amsterdam op 10 augustus 1971 werd er door de gemeenteraad een commissie ingesteld met als taak: ‘de onderzoekingen naar de omstandigheden, waaronder de ramp bij Marbon Chemicals op 10 augustus 1971 heeft plaatsgevonden, te begeleiden, alsmede te adviseren met betrekking tot het verlenen van een hinderwetvergunning voor genoemd bedrijf.’
In het volgende jaar bracht de commissie een interim-rapport uit, waarin een reconstructie van de gebeurtenissen was opgenomen.

Interim-rapport Commissie ad hoc inzake Marbon

Overigens had ook de Inspectie voor het brandweerwezen een kort rapport gemaakt voor de minister van Binnenlandse Zaken. Dat rapport vindt u bij de inspectierapporten.