nationaal brandweer documentatie centrum

Brandweer verlegt grenzen

De brandweer verlegt haar grenzen

Eindrapport afstemmingsorgaan regionale brandweren, september 1993
Inhoudsopgave:

1. Algemeen

2. Reacties uit het land
a. De reacties van BiZa, VNG en NBF
b. Regionale besluitvaardigheid
c. Taakoverdracht
d. Regioschaal
e. Bestuurlijke integratie op OOV-beleidsterrein
f. Wettelijk kader
g. Stimulering
h. Financiering regio’s
i. Eindperspectief
j. Nadere reactie VNG en NBF

3. Reorganisatie binnenlands bestuur

4. De consequenties voor het brandweerpersoneel

5. Samenvatting

6. Aanbevelingen
a. Inventarisatie
b. Bestuurlijke besluitvorming
c. Implementatie
d. Evaluatie

7. Samenstelling Afstemmingsorgaan