nationaal brandweer documentatie centrum

Brand Twenteborg Almelo

Brand operatiekamer ziekenhuis Twenteborg te Almelo

De heftige brand op 28 september 2006 in operatiekamer 8 (OK 8) van het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo vormde de aanleiding van diverse onderzoeken. Bij de brand is de patiënte die geopereerd werd in OK 8 omgekomen. Er was sprake van grote onrust en van vragen in de samenleving en in vakkringen in binnen en buitenland. Voor zover bekend bestaat er geen equivalent van deze calamiteit. Diepgaand onderzoek naar de oorzaak werd noodzakelijk geacht. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie verzochten de Inspectie om bijstand. Dit alles vormde de aanleiding tot een diepgravend onderzoek door de Inspectie in samenwerking met OM en politie. De inspectie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer adviseerde bij de beoordeling van de brandveiligheid van het gebouw.

Hieronder kunt u het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg downloaden als pdf-document.

Rapport Inpectie Gezondheidszorg
Rapport Inspectie Gezondheidszorg – bijlagen

Op 12 augustus 2008 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapport over deze brand, waarin nog dieper wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de betrokken partijden.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid