nationaal brandweer documentatie centrum

Menaldum – ouderenflats

Menaldum – Onderzoek brand in Graldastate (serviceflats voor ouderen) – 8 juli 1993

Rapportage naar aanleiding van het onderzoek ex artikel 19 Brandweerwet naar de brand in de Graldastate te Menaldum op 8 juli 1993.

Inspectie Brandweer en Rampenbestrijding
‘s-Gravenhage, december 1993

INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen

2. Doel van het onderzoek

3. Opzet rapportage

4. Bouw en brandpreventie
4.1 Het ontwerp
4.2 Het gebouw
4.3 Brandpreventieadviezen
4.4 Renovatie
4.5 Brandpreventievoorzieningen in de Graldastate

5. Melding en alarmering
5.1 Algemeen
5.2 Verwerking van de melding

6. De repressie
6.1 De brandweer van de gemeente Menaldumadeel
6.2 De brandbestrijding
6.3 Het brandverloop

7. Brandveiligheidsbeleid
7.1 Pro-actie
7.2 Preparatie
7.3 Preventie
7.4 Repressie
7.5 Nazorg/evaluatie

8. Conclusies
8.1 De architect
8.2 De adviseurs
8.3 De gemeente
8.3.1 Bouwkundig brandpreventiebeleid
8.3.2 Melding en alarmering
8.3.3 De gemeentelijke brandweer
8.3.4 Nazorg/evaluatie
8.4 De eigenaar van de Graldastate
8.5 De alarmcentrale

9. Aanbevelingen