nationaal brandweer documentatie centrum

Het ongeval te Langerak

Op zaterdag 18 september 1993 heeft zich bij de bestrijding van een kleine brand in een houtvezelverwerkingsbedrijf
te Langerak, gemeente Liesveld, een ernstig ongeval voorgedaan. Drie personen, waaronder twee brandweerlieden, zijn daarbij overleden en veertien personen, de meeste van de brandweer, zijn gewond geraakt.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten om naar de oorzaak en de bestrijding van dit ongeval een onderzoek in te stellen.
Centraal daarbij heeft de vraag gestaan of een dergelijk ongeval moet worden gerekend tot het onvermijdbare restrisico, dat inherent is aan het repressieve optreden van de brandweer, óf dat de kans op soortgelijke ongevallen verder kan worden verkleind.
Deze vraag is beantwoord vanuit de doelstelling om naar aanleiding van het onderhavige incident zoveel mogelijk landelijk relevante leereffecten te verkrijgen.

Het ongeval te Langerak