nationaal brandweer documentatie centrum

Eindhoven eindrapport

Eindrapport vliegtuigongeval Eindhoven (15 juli 1996) – Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: inleiding
1.1 Onderzoeksopdracht
1.2 Opzet van het onderzoek
1.3 Wijze van onderzoek
1.4 Wijze van rapporteren
1.5 Opbouw van het rapport
1.6 De relatie tussen de twee delen van de rapportage

hoofdstuk 2: Beschrijving van het vliegtuigongeval en de primaire hulpverlening
* De vlucht en het ongeval
* De primaire hulpverlening
* De brandbestrijding is tactisch gezien goed aangepakt. Er werd snel een situatie bereikt dat de romp van het vliegtuig vrij was van vuur
* De melding aan de civiele hulpverleningsdiensten is ongestructureerd en traag verlopen

hoofdstuk 3: Preparatie
3.1 Beschrijving van de preparatie
3.2 Analyse
3.3 Conclusies
3.4 Aanbeveling

hoofdstuk 4: Leiding en coördinatie
4.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
4.2 Analyse
4.3 Conclusies
4.4 Aanbevelingen

hoofdstuk 5: vervolg ongevalsbestrijding
5.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
5.1.1 Verdere behandeling van de slachtoffers
5.1.2 Inzet regionale politie en marechaussee
5.1.3 Bereikbaarheid vliegbasis
5.2 Analyse
5.2.1 Verdere behandeling van de slachtoffers
5.2.2 Inzet regionale politie en marechaussee
5.3 Conclusies
5.4 Aanbevelingen

hoofdstuk 6: Opvang van de verwanten van de slachtoffers
6.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
6.2 Analyse
6.3 Conclusies
6.4 Nieuwe ontwikkelingen

hoofdstuk 7: Informatie aan de verwanten van de slachtoffers
7.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
7.1.1 Telefonische informatie aan de verwanten van de slachtoffers
7.1.2 Informatieverstrekking aan de verwanten van de Belgische bemanningsleden
7.1.3 Verdere informatie aan de verwanten van de slachtoffers
7.1.4 Betrokkenheid verwanten met de verdere behandeling van de overleden slachtoffers
7.2 Analyse
7.2.1 Telefonische informatie aan de verwanten van de slachtoffers
7.2.2 Verdere informatie aan de verwanten van de slachtoffer
7.2.3 Betrokkenheid verwanten met de verdere behandeling van de overleden slachtoffer
7.3 Conclusies
7.4 Nieuwe ontwikkelingen

hoofdstuk 8: voorlichting
8.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
8.2 Analyse
8.3 Conclusies

hoofdstuk 9: Nazorg van hulpverleners
9.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
9.2 Analyse
9.3 Conclusies
9.4 Aanbeveling

Samenvatting

Slotbeschouwing

Bijlage A: Reconstructie Hulpverlening
Bijlage B: Begrippen en afkortingen
Bijlage C: Geraadpleegde bronnen
Bijlage D: Foto’s
Bijlage E: Onderzoeksgrondslag Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding