nationaal brandweer documentatie centrum

Brand bij Marbon te Amsterdam

Brand bij Marbon Europe Amsterdam

Op 10 augustus 1971 vond er tijdens opruimingswerkzaamheden na een lekkage van chemische stoffen een explosie plaats in de fabriek van Marbon Europe aan de Cyprusweg in Amsterdam, gevolgd door een grote brand. Bij de explosie raakten negen personen dodelijk gewond, waaronder vijf brandweerlieden van de Amsterdamse brandweer.
De inspectie voor het brandweerwezen stelde een (summier) rapport op voor de minister van Binnenlandse Zaken. Dar rapport is hieronder te downloaden.

1971 – Rapport brand Marbon Europe te Amsterdam

Naast dit inspectierapport is er door een commissie van de Gemeenteraad van Amsterdam ook een rapport opgesteld. Dat vindt u hier bij de overige rapporten.