nationaal brandweer documentatie centrum

Brand bij DSM in Beek

Brand bij DSM in Beek

Vrijdag 7 november 1975 vond omstreeks 9.50 uur in de Naftakraker II (Nak II) van de N.V. DSM te Heerlen een explosie plaats. Deze Naftakraker is gesitueerd op de “Lokatie Kunststoffen” in de gemeente Beek (Limburg).
De explosie werd gevolgd door een hevige brand in de krakerinstallatie zelf en in drie in de nabijheid van deze installatie gelegen opslagtanks voor nafta. Door de explosie c.q. brand werden 14 personen gedood en 109 gewond, waarvan er 45 na eerste hulp vervoerd werden naar de omiiggende ziekenhuizen. Zestien personen waren zwaar gewond en vele tientallen lichtgewonden waren verwond door rondvliegende glasscherven.
Rond 11.30 uur waren alle gewonden behandeld respectievelijk afgevoerd. Enkele dagen na de explosie lagen nog 16 gewonden in het ziekenhuis, waarvan een in levensgevaar verkeerde.
De explosie beschadigde gebouwen op het terrein van het bedrijf ernstig terwijl in de omgeving ruiten van gebouwen (onder andere van woningen en scholen) werden vernield. De directe bedrijfsschade en de schade in de omgeving (circa 2000 schadeclaims) worden tezamen geschat op ongeveer f 100 miljoen

Hieronder vindt u het rapport van de Inspectie voor het Brandweerwezen

Rapport van de explosie en brand bij DSM te Beek pag. 1-16

Rapport van de explosie en brand bij DSM te Beek pag. 17-37