nationaal brandweer documentatie centrum

Rapporten

In deze rubriek vind u een overzicht van de rapporten van de Inspectie Brandweer(-zorg en Rampenbestrijding) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ( en Koninkrijksrelaties), die vooral betrekking hebben op branden of ongevallen, waarnaar een onderzoek nodig geacht werd. Ook de rapporten die mede betrekking hebben op rampen waarvan dossiers zijn gevormd, zijn in deze rubriek terug te vinden. Helaas zijn (nog) niet alle rapportages beschikbaar.

Verder zin er rapporten van andere onderzoeken of bronnen, die voor de brandweer en rampenbestrijding van belang kunnen zijn. Die zijn te vinden onder de rubriek ‘overige rapporten’.

Daarnaast is er ruimte gemaakt voor een scriptie-archief. Er wordt veel geschreven in (Brandweer-) Nederland. De scripties die hier voor publikatie beschikbaar worden gesteld moeten echter wel van enige kwaliteit zijn. Zodra een scriptie in het kader van een brandweeropleiding door het Nederlands Bureau voor Brandweerexamens is gehonoreerd met een 8 of hoger, kan de scriptie hier geplaatst worden.

Ook scripties, die naar het oordeel van de redactie van het NBDC interessant, vernieuwend of belangwekkend genoeg zijn, kunnen worden geplaatst. Dit alles natuurlijk op verzoek of overleg met de samensteller van de scriptie.