nationaal brandweer documentatie centrum

Vaktijdschriften

Inleiding
1870 – Brandweercourant
1887 – Nederlandsche Brandweercourant
Stamboom Nederlandse vakbladen
Inhoudsopgaven vaktijdschriften
Omslagen van enige vakbladen

Inleiding
Sinds brand- en rampenbestrijding een vak werd, kwamen er vaktijdschriften. Het eerste echte landelijke vaktijdschrift voor de brandweer was de Nederlandsche Brandweercourant, die tussen 1887 en 1893 verscheen. Daarna werd het lang stil, totdat in 1916 een Nederlandsche Brandweervereeniging werd opgericht, die vanaf 1920 zelfs het predikaat ‘Koninklijke’ mocht toevoegen. Sinds 1917 heeft Nederland echte vakliteratuur voor het hele land.

1870 – Brandweercourant
In 1870 probeerde de fabrikant/importeur van brandweermaterieel W.C. Pasteur te Rotterdam – naar Engels voorbeeld – een eigen vaktijdschrift van de grond te krijgen. Hij kwam niet verder dan de ‘prospectus’ of wat we tegenwoordig het 0-nummer zouden noemen. Hieronder kunt u een afdruk van die prospectus downloaden als pdf-bestand.

1870 – Prospectus Brandweercourant

1887 – Nederlandsche Brandweercourant
Tussen 1887 en 1893 verscheen de ‘Nederlandsche Brandweercourant’, die nieuws uit binnen- maar vooral buitenland verzamelde. De belangrijkste inkomsten waren de abonnees en advertenties. Toen het aantal advertenties terugliep, stopte de uitgave plotseling in 1893. Hieronder vindt u als pdf-documenten het eerste nummer, de voorpagina van het zeventiende nummer uit 1888 en het laatste nummer. De voorpagina van 1888 is interessant, omdat de hoofdredacteur daarin een pleidooi houdt voor staatsbemoeienis met de brandweer, omdat hij vindt dat iedereen recht heeft op hetzelfde niveau van brandweerzorg. Nog steeds actueel dus!

1887 – Nederlandsche Brandweercourant nr. 1
1888 – Nederlandsche Brandweercourant nr. 17 pagina 1
1893 – Nederlandsche Brandweercourant nr. 79

Stamboom Nederlandse vakbladen
De vakliteratuur van de Nederlandse kent een lange en ingewikkelde geschiedenis. Om een idee te geven is hier de ‘stamboom’ van de Nederlandse tijdschriften op het gebied van brand- en rampenbestrijding. Onder het schema krijgt u de mogelijkheid deze stamboom te downloaden als een beter leesbaar pdf-document.

stamboom vakbladen 2007

Hieronder kunt u deze stamboom ook downloaden als (een veel scherper) pdf-document.

Stamboom vaktijdschriften – 2007

Inhoudsopgaven vaktijdschriften
Van een aantal vaktijdschriften zijn inhoudsopgaven per jaar gemaakt. Helaas gebeurde dat niet bij elk tijdschrift en ook niet bij elk jaar. Een aantal jaarlijkse inhoudsopgaven hebben we voor u verzameld en hieronder als pdf-bestand opgenomen.

Vuur en Water 1917-1936

Vuur en Water

Vuur en Water

Het Brandwezen-Brandweerwezen 1937 – 1942

Het Brandweerwezen 1942-07

Het Brandweerwezen 1942-07

De Brandweer 1946-1950 en 1952-1975

De Brandweer 1946-01

De Brandweer 1946-01

Brandalarm 1948

Brandalarm 1948-01

Brandalarm 1948-01

Brand 1952-1976
Brand en Brandweer 1977-2003
brand en Brandweer 1977-2003 Jaarlijkse index van adverteerders

Brand & Brandweer 2007-06

Brand & Brandweer 2007-06

Alert 1984-1994
06-11 1988-1992
06-11 1996 en Één-Één-Twee 1997

Eén-Eén-Twee 2008-04

Eén-Eén-Twee 2008-04

Omslagen van enige vakbladen
Hieronder vindt u een aantal afbeeldingen van fraaie of representatieve omslagen of kaften van enkele van de vakbladen door de eeuwen heen. De erbij genoemde datum is die van verschijning.

Nederlandsche Brandweercourant 1887-01

Nederlandsche Brandweercourant 1887-01

 

Vuur en Water 1917-01

Vuur en Water 1917-01

Vuur en Water 1932-11

Vuur en Water 1932-11

Het Brandwezen 1937-07

Het Brandwezen 1937-07

De Brandweer 1934-01

De Brandweer 1934-01

Maandblad Luchtbescherming en Brandweer 1945-02

Maandblad Luchtbescherming en Brandweer 1945-02

De Vuurhaard 1947-05

De Vuurhaard 1947-05

De Vuurhaard 1948-02

De Vuurhaard 1948-02

De Brandweer 1955-10

De Brandweer 1955-10

Maandelijkse Mededelingen 1963-08

Maandelijkse Mededelingen 1963-08

Incident 2001-01

Incident 2001-01

Nieuwsbrief Crisisbeheersing 2005-03

Nieuwsbrief Crisisbeheersing 2005-03