nationaal brandweer documentatie centrum

J. & H.W. van der Ploeg

De fabriek in Grouw werd in 1835 opgericht door T. van der Ploeg. In 1887 vinden we de eerste advertentie van J. van der Ploeg in Grouw, die brandspuiten aanbood. Twaalf jaar later, op 12 december 1899, woedde er een verwoestende brand in de fabriek, die toen al op naam stond van J. & H.W. van der Ploeg. De schade was ruim 8.000 gulden. De fabriek werd weer herbouwd en in 1913 vinden we een aankondiging dat de fabriek gevestigd was te Leeuwarden aan de Willemskade en te Grouw. Van der Ploeg was er als de kippen bij toen de motorbrandspuiten in zwang kwamen. Van de 74 motorbrandspuiten die er in 1917 in Nederland waren, had Van der Ploeg er 54 geleverd. In datzelfde jaar verhuisde de machinefabriek, die ook zuivelmachines maakte, naar Apeldoorn en noemde zich N.V. Machinefabriek J. & H.W. van der Ploeg. De vestiging in Leeuwarden bleef kennelijk nog in stand, maar vanaf de beginjaren dertig van de twintigste eeuw werd alleen Apeldoorn nog als vestigingsplaats genoemd. Van der Ploeg was zeer succesvol met de bouw van eenvoudige autospuiten op het relatief goedkope Fordchassis. Ze waren solide en betrouwbaar. In 1948 werd de productie van brandweervoertuigen beëindigd.

Hieronder vindt u een leveringslijst van de motorspuiten anno 1917, een mailing over hun autospuiten en een tekening van de veelgeproduceerde en populaire Ford-autospuit.

1871 – Advertentie T. van der Ploeg
1913 – Advertentie Motor- en handbrandspuiten
1917 – Leveringslijst motorspuiten
1925 – Tekening Ford-autospuit
1926 – Mailing over middelgrote autospuit
1929 – Reclamefoto van de fabriek in Apeldoorn