nationaal brandweer documentatie centrum

(Erven) Arent Alménum

De oorspronkelijke fabriek van Jan en Nicolaas van der Heiden uit 1677 ging in 1729 over naar de familie Alménum. Toen daarvan de laatste generatie in 1784 overleed, kwam de fabriek in handen van de erfgenamen en tot twee keer toe van ander ondernemers. In 1867 werd de fabriek gesloten.

Tussen 1784 en 1867 hebben de eigenaren de fabriek steeds ‘Erven Arent Alménum’ genoemd.
Uit die periode zijn nog een aantal gebruiksaanwijzingen of instructies bewaard gebleven.
Eén van de opvallende zakelijke aspecten van Jan van der Heiden en zijn opvolgers was de – wat we tegenwoordig zouden noemen – after sales. Bij de verkoop van een brandspuit kreeg men niet alleen het apparaat (en de rekening) maar ook een hele serie gebruiksaanwijzingen en instructies. Hieronder vindt u een aantal van die instructies.
Het gebruik van de slangbrandspuiten

Het onderhoud van de slangbrandspuiten

Het onderhoud van de zuigpompen

De smeering van de brandspuitslangen

N.B. De meeste van deze documenten zijn afkomstig van de Brandweer Beemster, die ze aan het NBDC heeft overgedragen.

1827 – Brief overname door J.H. van der Willige

Tijdens de brandweertentoonstelling en – wedstrijd in 1864 in Middelburg werd (buiten mededinging) een Amsterdamse wijkbrandspuit getoond. Daarbij werd een uitgebreide beschrijving gevoegd, compleet met berekeningen van de wateropbrengst. Deze brochure is hieronder te vinden.
1864 – Beschrijving Amsterdamse wijkbrandspuit

Hieronder vindt u de voor- en achterpagina van een prijsopgave van Arent Alménum van een onbekende datum:

voorkant prijsopgave

achterkant prijsopgave