nationaal brandweer documentatie centrum

Omgekomen brandweerlieden

Voor het laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2015

Volgens de Statistieken der Branden/Brandweerstatistieken van het CBS zijn in de afgelopen jaren de volgende aantallen brandweerlieden omgekomen bij brand:

1940 1950-0 1960- 1970-2 1980-1 1990-3 2000-4 2010-1
1941 1951-5 1961-0 1971-5 1981-1 1991-0 2001-0 2011-0
1942 1952-1 1962-0 1972-0 1982-2 1992-3 2002-0 2012-0
1943 1953-0 1963-0 1973-1 1983-1 1993 2003-3 2013-0
1944 1954-0 1964-0 1974-0 1984-1 1994-0 2004-0 2014-0
1945 1955-2 1965-1 1975-0 1985-0 1995-3 2005-0 2015-0
1946 1956-1 1966-1 1976-0 1986-0 1996-0 2006-0 2016
1947 1957-1 1967-0 1977-3 1987-3 1997-0 2007-0 2017
1948-0 1958-1 1968-1 1978-0 1988-0 1998-2 2008-3 2018
1949-2 1959-2 1969-3 1979-0 1989-1 1999-0 2009-0 2019

Helaas geven de statistieken geen volledig betrouwbaar beeld:

*brandweerlieden die ernstig gewond raakten en later overleden zijn, worden – vooral in de beginjaren – niet meegeteld;
*brandweerlieden van bedrijfsbrandweren zijn soms wel en soms niet meegeteld;
*brandweerlieden die op weg naar de brandweergarage of naar brand, bij hulpverleningen of loos alarm zijn omgekomen, zijn niet altijd bekend.

Van sommige ongevallen zijn (nog) geen volledige gegevens voorhanden. Daar waar de gegevens onvolledig zijn, is een * aangebracht.

De vermelde datum is zoveelmogelijk die van de gebeurtenis, die tot het overlijden aanleiding heeft gegeven

In het onderstaande bestand worden alle brandweerlieden vermeld, die in endoor hun werk zijn omgekomen. Daarbij word geen onderscheid gemaakt in de activiteiten waarmee zijj bezig waren. Ook wordt geen ondescheid gemaakt naar het dienstverband.

Voor vermelding op het Nationaal Brandweermonument gelden andere criteria, zie daarvoor www.brandweermonument.nl

Ongevallen met personeel van de Luchtbeschermingsdienst (LBD) en Bescherming Bevolking (BB) zijn niet in dze overzichten vermeld, behalve als deze plaatsvonden bij het uitvoeren van brandweertaken

De volgende fatale ongevallen met brandweerpersoneel zijn tot op heden door het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum (NBDC) getraceerd.

Omgekomen brandweerlieden tot 2015

Aanvullingen of correcties?
Heeft u aanvullingen of correcties op dit overzicht, wilt u deze dan doorgeven via het contactformulier?