nationaal brandweer documentatie centrum
Overzicht fatale branden in Nederland

Aantal doden bij brand
Aantal slachtoffers in de afgelopen jaren
De ernstigste fatale branden in Nederland
Aanvullingen of correcties?

Aantal doden bij brand
Het aantal doden bij brand wordt jaarlijks gepubliceerd in de Statistiek der Branden en de Brandweerstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens van het CBS worden ontleend aan de brandrapporten, die door de gemeentelijke brandweerkorpsen worden ingezonden.
Volgens de jaarlijkse statistieken bedroeg het aantal doden bij brand in:

1946-24 1956-29 1966-50 1976-77 1986-63 1996-125 2006-80
1947-15 1957-31 1967-64 1977-108 1987-90 1997-67 2007-68
1948-9 1958-32 1968-42 1978-73 1988-17 1998-76 2008-97
1949-33 1959-39 1969-70 1979-89 1989-132 1999-73 2009-57
1950-39 1960-40 1970-109 1980-82 1990-104 2000-62 2010-65
1951-28 1961-29 1971-109 1981-88 1991-99 2001-73 2011-63
1952-38 1962-35 1972-82 1982-82 1992-100 2002-70 2012-72
1953-22 1963-35 1973-71 1983-60 1993-92 2003-85 2013-53
1954-28 1964-51 1974-65 1984-85 1994-93 2004-74 2014-51
1955-21 1965-55 1975-62 1985-79 1995-82 2005-67 2015-

De meest recente uitgaven van de Brandweerstatistiek zijn te vinden op de website van het CBS: www.cbs.nl en op deze website bij de pagina over brand(weer)statistieken in de rubriek Geschiedenis, Statistieken.

Aantal slachtoffers in de afgelopen jaren
Vanaf 2001 zijn door het NBDC overzichten gemaakt van branden met dodelijke afloop op basis van de berichten in de media. Opgenomen zijn de branden in gebouwen en in voertuigen die voor bewoning gebruikt worden, zoals caravans, woonwagens. e.d.
Voor zover uit de mediaberichten valt op te maken is ook een indeling gemaakt naar kinderen (tot 18 jaar), bewoners (tot 65 jaar), bejaarden (vanaf 65 jaar), medewerkers en brandweermensen.
Hieronder is het overzicht te downloaden in pdf-formaat.

2001-2014

tabel doden bij brand 2015

De ernstigste fatale branden in Nederland
Hieronder vindt u in pdf-formaat een overzicht van de meest fatale branden in Nederland vanaf 1800. Het gaat daarbij bij branden en explosies met vijf of meer dodelijke slachtoffers.
Ook de zuidelijke Nederlanden (1815-1831) zijn opgenomen.
Branden als direct gevolg van oorlogshandelingen zijn hierin niet opgenomen.

Branden en explosies met grote aantallen slachtoffers – Nederland
Aanvullingen of correcties?
Het staat geenzins vast dat dit overzicht compleet is. Als u van incidenten weet, die in dit overzicht thuishoren, stellen wij een tip zeer op prijs. U kunt hiervoor het contactformulier voor gebruiken.