nationaal brandweer documentatie centrum

Dodelijke ongevallen ambulances

Sinds enige tijd wordt er ook onderzoek gedaan naar dodelijke ongevallen met ambulances, waarbij niet alleen getracht wordt de omgekomen hulpverleners maar ook de verongelukte vervoerde patiënten te inventariseren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Th. Gras, bekend historicus en auteur op het gebied van de geschiedenis van het ambulance- en eerstehulpwezen in Nederland, die ook aan de wieg heeft gestaan van het overzicht van omgekomen brandweer- en LBD/BB-personeel.
Hieronder vindt u de jongste stand van het onderzoek met betrekking tot de ambulances als pdf-document.

Overzicht fatale ongevallen met ambulances