nationaal brandweer documentatie centrum

Dossiers

Sommige gebeurtenissen hebben zulke grote gevolgen, dat er veel over gezegd en geschreven wordt. Dat zijn natuurlijk vooral de spraakmakende rampen die Nederland getroffen hebben. Een nog steeds groeiende en regelmatig aangevulde lijst van grote ongevallen wordt zoveel mogelijk gevuld door het NBDC. Iedere hulp daarbij is welkom. Voorlopig worden ongevallen opgenomen waarbij meer dan tien mensen gewond of overleden zijn.

Van een aantal grote rampen zijn – terwille van de overzichtelijkheid – aparte dossiers aangelegd, die ieder weer zijn opgebouwd op de manier, die bij de (nasleep van de) ramp logischerwijze past.

Uiteraard gaat het hier vooral om de (elektronische) informatie, die pas in het internet-tijdperk verzameld is.

Een belangrijk dossier is ook dat over brandweerongevallen. Dat is volop in ontwikkeling en er wordt hard gewerkt aan de completering daarvan. Daarbij is alle hulp van iedereen welkom. Ook de uwe. Het NBDC tracht namelijk een overzicht samen te stellen van alle brandweermensen die in de uitoefening van hun mooie vak zijn omgekomen. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt, omdat vooral vroeger niet zoveel publiciteit gegeven werd aan zo’n ongeval als tegenwoordig. Ook werd er in de oorlog vaak zelf bewust gezwegen.
Als elektronisch monument voor alle gevallenen wordt deze lijst op het internet onderhouden, in de hoop – mede met uw informatie – een eerlijk en compleet overzicht te maken.

Daarnaast zijn ook vermeldingen van ongevallen bij de Luchtbeschermingsdienst (LBD), Hulpverleningsdienst (HVD) en Bescherming Bevolking (BB) opgenomen. Daar zijn nog lang geen betrouwbare en complete overzichten van, maar dit zou daarvan een begin kunnen zijn. Verder is een overzicht te vinden van de stand van zaken van het onderzoek naar dodelijke ongevallen met ambulances.

Als u aanvullende of ontbrekende gegevens heeft, wilt u deze dan – zoveel mogelijk met bronvermelding – sturen aan het NBDC, Dr. Schaepmanstraat 136, 2032 GN Haarlem, en/of melden via de e-mail aan nbdc@pitveiligheid.nl

 

Dank voor uw medewerking!