Welkom

DE WEBSITE IS NOG WERK IN UITVOERING. ZOALS TE ZIEN IS, IS ER STRAKS VEEL INFORMATIE TE VINDEN OP DE SITE. DIT KOST TIJD OM TE VULLEN.

IS ER INFORMATIE DIE NOG NIET OP DE SITE TE VINDEN IS EN WACHTEN TE LANG DUURT… LAAT HET DAN WETEN VIA B_VAN_HAASTEREN@HOTMAIL.COM.

Cyber Chick at work

Welkom bij het NBDc, het geheugen van de brandweer.

Het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum, kortweg NBDC, verzamelt aljarenlang allerlei documentatie op het gebied van de (geschiedenis van de) brandweer en rampenbestrijding in Nederland. Daarbij zijn alle mogelijke vormen van informatie betrokken, ook die van de informatie-uitwisseling via internet.
Daarom was het NBDC ook als eerste op internet te vinden; eerst via de DDS (De Digitale Stad) Amsterdam, later onder de eigen domainnaam www.brandweer.nl en nu via www.nbdc.nl.

Op de site van het NBDC vindt u informatie over de geschiedenis van de brandweer en rampenbestrijding en een aantal ‘boekenkasten’ met (elektronisch) archiefmateriaal. Zo is er een archief waarin dossiers van spraakmakende gebeurtenissen zijn samengesteld en een archief waarin allerlei rapporten of scripties worden opgeslagen. Natuurlijk zijn er ook een aantal historische documenten te vinden.

Voor het geval er informatie gezocht word die (nog) niet op de site staat kan er contact opgenomen worden.

Per 1 januari 2013 is de collectie ondergebracht bij het Nationaal
Veiligheidsinstituut (NVI), waarin het Nationaal Brandweermuseum, het Nederlands Politiemuseum en het Museum Bescheming Bevolking ook zijn ondergebracht.

De Stichting Nationaal Brandweer-documentatiecentrum (NBDC)
Het NBDC is opgericht in 1989 als samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB), de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten (NVBC), het Nationaal Brandweermuseum (NBM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en Brandweer Amsterdam.
Het doel is alle documentatie op het gebied van de (geschiedenis van de)
brandweer en rampenbestrijding te verzamelen en toegankelijk te maken.

Net als bij de brandweer en de meeste verenigingen, wordt het werk gedaan door vrijwilligers, die daarvoor belangeloos veel vrije tijd steken in het bewaren van de geschiedenis.


Omdat geschiedenis nog dagelijks gemaakt wordt, is het ook belangrijk om
documenten van hedendaagse gebeurtenissen te bewaren. Dat bleek goed
toen de collecties van het NBDC meerdere malen gebruikt werden voor grote onderzoeken als naar de Bijlmerramp, de Hercules, Enschede en Volendam. Maar ook voor de kleinere onopvallender projecten biedt het NBDC vaak uitkomst. Geschiedschrijving over de lokale brandweer, fotomateriaal voor boeken of exposities, tekeningen of folders voor restauraties van oude voertuigen zijn maar een kleine greep uit de vele hulpaanvragen die door het NBDC behandeld worden.


Het NBDC verricht ook eigen onderzoek door bijvoorbeeld een zo compleet mogelijk overzicht te maken van grote ongevallen in Nederland en het samenstellen van een lijst van alle brandweermensen die in de uitoefening van hun functie om het leven zijn gekomen. Zie daarvoor de rubriek dossiers.


Tot 2003 genoot het NBDC de gastvrijheid van Brandweer Amsterdam. Na een lange zoektocht naar geschikte locaties werd de collectie thans ondergebracht in een bunker van de Hulpverleningsdienst Gelderland-Midden in Arnhem. Sinds medio 2012 is de hoofdmoot van de collectie ondergebracht, samen met het depôt van het Nederlands Politiemuseum, in Apeldoorn.