nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 11

Duikongeval Kernhaven 13 juli 2001 – 11. Tot Slot

11. Slot

Deze rapportage is geschreven vanuit het dieptepunt van het ongeval metWilliam Brouwer. De commissie hoopt dat mede door deze rapportage, dit dieptepunt kan leiden tot een nieuwe situatie, waarin verbeterde les- en leerstof en een betere oefenmethodiek, meer veiligheid zullen bieden aan zowel de Utrechtse als alle andere Nederlandse brandweerduikers.

Utrecht 7 november 2001.