nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage 1

Duikongeval Kernhaven 13 juli 2001 – Bijlage 1 De onderzoeksopdracht

Interne mededeling – Brandweer, communicatie – BEKENDMAKING NR. 37 -2001.
Onderzoek betreffende het ongeval met William Brouwer tijdens een duikoefening bij de Kernkade te Utrecht op 13 juli 2001

Opdrachtgever: commandant brandweer gemeente Utrecht.

Doel

Het onderzoek heeft de volgende doelen:

1 voldoen aan de verplichting die de Arbeidsomstandighedenwet oplegt aan de werkgever tot het uitvoeren van een eigen onderzoek (naast het onderzoek dat door politie of Arbeidsinspectie wordt uitgevoerd);
3 familie, collega’s, gemeentebestuur en diverse instanties te voorzien van informatie;
het treffen van maatregelen ter voorkoming van soortgelijke ongevallen in de toekomst.
2 het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van dit onderzoek vragen naar schuld en aansprakelijkheid te beantwoorden.

Inhoud

Een belangrijk deel van de inhoud van het onderzoek bestaat uit het maken van beschrijvingen van de volgende elementen die bij het ongeval een rol speelden:
* de voorbereiding van de oefening;
* het bij de oefening betrokken brandweerpersoneel;
* het bij de oefening betrokken materiaal;
* de oefenlocatie;
* de oefenleiding;
* de toedracht van het ongeval;
* de genomen maatregelen tijdens/direct na het ongeval.

De beschrijvingen moeten bij elkaar een goed beeld geven van het ongeval en de omstandigheden waaronder dit plaatsvond.

Op basis van de beschrijvingen worden de elementen die bij het ongeval een rol speelden geanalyseerd door ze te beschouwen in relatie tot wettelijke richtlijnen, praktijkrichtlijnen zonder wettelijke status, de praktijk van het oefenen respectievelijk het duiken en opvattingen van deskundigen bij brandweerorganisaties en andere instanties.

Aanbevelingen ter voorkoming van soortgelijke ongevallen completeren de inhoud.

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie is als volgt samengesteld:
* de heer W.J. Klijn,brandweer gemeente Utrecht voorzitter
* mevrouw M.A.M. Veldscholten, regionale brandweer Utrecht commissielid
* de heer M.J. Kruidenier, regionale brandweer Utrecht commissielid
* de heer L. Verhoeven, ondernemingsraad commissielid

De onderzoekscommissie zal haar onafhankelijk oordeel tegelijkertijd aan zowel de opdrachtgever als de ondernemingsraad van brandweer Utrecht presenteren.

Rapportage

Tussentijdse rapportage: 7 augustus 2001

Eindrapportage: nader te bepalen

Buiten het interne onderzoek naar de oorzaak van het ongeval worden er nog twee afzonderlijke onderzoeken ingesteld. Te weten door de technische recherche van de politie en de Arbeidsinspectie.

Deze onderzoeken zijn reeds aangevangen.

Wim Klijn is voor de brandweer Utrecht de contactpersoon voor beide instanties.

Utrecht, 19juli 2001

Commandant brandweer Utrecht

ing. F. S. W. van Wijland