nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 6

De brandweer verlegt haar grenzen – Eindrapport afstemmingsorgaan regionale brandweren – september 1993

6 Samenvatting
Het Afstemmingsorgaan, – daarin verenigd het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Brandweer Federatie -, concludeert het volgende.

* De noodzaak van snelle bestuurlijke en organisatorische versterking van de brandweerregio’s is evident.
* Er zijn geen wettelijke of andere belemmeringen voor de gemeenten om brandweertaken over te dragen teneinde deze versterking te bewerkstelligen. De huidige Wgr geeft nu reeds voldoende mogelijkheden. De toekomstige Wgr+ biedt daarop aansluitend extra mogelijkheden om de regionale besluitvorming krachtiger te maken.
* Wanneer de nodige veranderingen niet op initiatief van de gemeenten tot stand komen zullen zij gezien de noodzaak op een andere wijze tot stand moeten worden gebracht, waarbij wetswijziging nadrukkelijk aan de orde kan zijn.