nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 5

De brandweer verlegt haar grenzen – Eindrapport afstemmingsorgaan regionale brandweren – september 1993

5 De consequenties voor het brandweerpersoneel
De interimrapportage en de officiële reacties daarop hebben bij het betrokken personeel en ook bij de vrijwilligers onrust doen ontstaan.
Het Afstemmingsorgaan wil hier uitspreken dat deze onrust onnodig is. Alle gesuggereerde organisatie-aanpassingen zijn slechts gericht op het verbeteren van de samenwerking en de effectiviteit. Ook de vernieuwde regio is gebaat bij sterke, goed functionerende vrijwillige korpsen. In de organisatiestructuur van de regio’s zal daar rekening mee gehouden worden.
De in de beleving van gemeentelijke korpsen zo bepalende repressieve basistaken zullen voor het overgrote deel ongemoeid gelaten worden. Wel zullen, waar dit nog niet is geregeld, betere en hardere afspraken gemaakt moeten worden over het leidinggeven bij grote incidenten en rampen. Daarnaast kan er sprake zijn van wijziging van de verzorgingsgebieden, die in de toekomst meer op operationele gronden zullen worden vastgesteld. Al met al zullen de reorganisaties op de dagelijkse repressieve zorg slechts een beperkte uitwerking hebben. Voor de vrijwilligers verandert er niet veel.

Geheel anders ligt het op het gebied van pro-actie en een groot deel van de preventie, de preparatie en delen van de nazorg. Deze taken zijn niet of nauwelijks in de vrijwilligheid onder te brengen. Daar waar dat wel is gebeurd, bleek dit een te zware wissel op de vrijwilligheid te trekken en kon op de langere duur de inzet van beroepspersoneel niet vermeden worden. Juist in deze sector zijn, door middel van een effectievere inzet van de binnen de regio reeds beschikbare beroepskrachten, duidelijke efficincy-voordelen te behalen.
De veranderingen voor diegenen die beroepsmatig bij de brandweer betrokken zijn, zullen daarom van meer betekenis zijn. Zij zullen in de dagelijkse taakuitvoering te maken krijgen met andere organisatorische verhoudingen. Daar tegenover staan echter ook voordelen, zoals een beter carrière-perspectief doordat doorstroming binnen de regionale organisatie meer mogelijkheden biedt en logischer samengestelde takenpakketten, die specialisatie en een betere taakuitvoering mogelijk maken.