nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 4

De brandweer verlegt haar grenzen – Eindrapport afstemmingsorgaan regionale brandweren – september 1993

4 Reorganisatie binnenlands bestuur
Binnen de huidige structuur van het binnenlands bestuur is aan de gemeenten een centrale rol toebedacht bij het vormgeven van een integraal veiligheidsbeleid. Om deze reden dient de brandweerzorg een gemeentelijke taak te blijven die, om redenen van effectiviteit en efficiëncy, deels beter in verlengd lokaal bestuur kan worden uitgevoerd. Het Afstemmingsorgaan wijst er echter op dat wanneer er andere rechtstreeks gekozen regionale vormen van binnenlands bestuur ontstaan, hetzelfde principe van integraal bestuur er toe kan leiden, dat de brandweerzorg aan het regionaal bestuur moet worden opgedragen.
In verband met de herkenbaarheid en met mogelijke interregionale bijstand en/of samenwerking zal de brandweer in deze gebieden, met in acht nemen van de andere wettelijke structuren, op een met de Wgr-gebieden vergelijkbare manier georganiseerd moeten zijn.