nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 4

Tilburg – onderzoek brand garagebedrijf te Tilburg – 4 Conclusies

De ingezette manschappen zijn goed opgeleid en geoefend. Ze hebben ruime ervaring met het optreden bij dergelijke branden. Wanneer de gevel valt is dat een complete verrassing voor de brandwachten op het voorterrein van het garagebedrijf. De bevelvoerder en enkele leden van de ploeg van post Hasselt zagen dat de muur begon te wijken, onderkenden het gevaar maar hadden er geen weet van dat ook de ploeg van de hoofdpost bedreigd werd. De gevel viel om ongeveer tien minuten nadat de brandweer ter plaatse kwam. Een volledig beeld van de situatie was er op dat moment nog niet. De brandbestrijding was nog in de fase van de eerste aanval. Bij de uitvoering van een opdracht zullen de ploegen zich in eerste instantie ieder voor zich richten op hun primaire taak. In dit geval zo snel mogelijk voldoende slagkracht ontwikkelen om de brand te bestrijden. Toen de gevel omviel was er nog geen sprake van consolidatie. De verschillende ploegen hadden nog geen tijd gekregen om onderling nader af te stemmen.

De gevel was bouwkundig slecht geconstrueerd. Door de gevelbeplating was de muur niet voor de ploeg van de hoofdpost zichtbaar. De gevel viel om zonder voorafgaande waarneembare tekenen kort na het begin van het optreden van de brandweer. De samenloop van deze factoren heeft de tragische afloop van deze brandbestrijding bevorderd.

Het inschatten en nemen van risico bij de inzet maakt deel uit van de taak van de brandweer. Het accepteren van een zeker risico is gekoppeld aan de uit te voeren taak. Zo zal er voor het redden van personen een groter risico kunnen worden genomen dan in de situatie waarbij slechts materi le belangen zijn gemoeid. In dit geval kon het gevaar van een eventueel instortende gevel niet onderkend worden. De brandweer is, gezien de omstandigheden, juist opgetreden. Er is niet onverantwoord gehandeld.

Ing. H.W.Jonker, Inspecteur