nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 1

Tilburg – onderzoek brand garagebedrijf te Tilburg – 1 Beschrijving van het onderzoek

1 Beschrijving van het onderzoek
Een eerste analyse van de direct beschikbare informatie gaf geen aanleiding om te veronderstellen dat er grote fouten waren gemaakt of dat er sprake was van buitengewone omstandigheden. Het onderzoek is daarom van beperkte omvang. Dit betekent dat er voor is gekozen om het ongeval niet van minuut tot minuut te beschrijven en te analyseren. Om een beeld te krijgen van de gebeurtenissen zijn gesprekken gevoerd met vijftien personen die direct betrokken zijn geweest bij het ongeval. Het op geluidsband vastgelegde berichtenverkeer (mobilofoon en telefoon) is geanalyseerd. De Arbeidsinspectie heeft geen eigen onderzoek ingesteld. De gegevens uit het preventie‑archief bij de milieudienst, waaronder bouw‑ en woningtoezicht ressorteert, zijn in het onderzoek betrokken. De gemeentepolitie van Tilburg heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand en de relevante omstandigheden die hebben geleid tot het ontstaan van de brand. Van de gegevens uit dat onderzoek is gebruik gemaakt bij de totstandkoming van dit rapport. In bijlage 4 is een lijst van informatiebronnen opgenomen.