nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 2

Menaldum – Onderzoek brand in Graldastate (serviceflats voor ouderen)

2. Doel van het onderzoek
Dit rapport schetst de omstandigheden die hebben bijgedragen aan de fatale afloop van de brand. Het hier geschetste beeld heeft in hoofdzaak betrekking op één object, in een door het noodlot getroffen gemeente. Hiermee is geen maatgevend beeld van de brandveiligheid in deze of andere Nederlandse gemeenten gegeven. Toch is het niet aannemelijk dat de aangetroffen situatie werkelijk uitzonderlijk is. Dit rapport is in eerste instantie bedoeld als een spiegel voor de bij de Graldastate betrokkenen, daarnaast kan het voor diegenen die bepaalde aspecten herkennen, aanleiding zijn voor een nader onderzoek in de eigen gemeente.