nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 1

Menaldum – Onderzoek brand in Graldastate (serviceflats voor ouderen)

1. Algemeen
Bij de bovengenoemde brand kwamen drie mensen om en werd de Graldastate, een serviceflat voor ouderen met 54 appartementen zwaar beschadigd. De gebeurtenis was voor de Inspectie Brandweerzorg en Rampbestrijding aanleiding een onderzoek in te stellen naar de oorzaken die aan deze tragische gebeurtenis ten grondslag liggen.