nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 7 – Materieel en uitrusting

7 Materieel en uitrusting
Het korps van Harderwijk is voorzien van modern en goed onderhouden materieel. Ook de persoonlijke bescherming van de korpsleden is als goed te kwalificeren. De uitrukkleding en de adembeschermingsapparatuur is van een gangbare kwaliteit. Portofoons zijn in ruime mate aanwezig.
Er zijn geen aanwijzingen dat materieel en/of uitrusting bij het betreffende ongeval een vermeldenswaardige rol hebben gespeeld.