nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 1- Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
1.2 Uitvoering van het onderzoek

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
In de nacht van 26 op 27 januari 1998 breekt brand uit in een kamerverhuurbedrijf aan de Smeepoortstraat te Harderwijk. Uit de meldingen blijkt dat er mensen in gevaar zijn.
De brandweer is snel met een drietal bluseenheden en een hoogwerker ter plaatse.
Omstanders geven aan dat er zich waarschijnlijk nog twee mensen in het deels fel brandende pand bevinden. De brandweer begint van meerdere kanten met het reddings- en bluswerk.
Wanneer de brand zich plotseling uitbreidt, worden twee brandweerlieden door het vuur ingesloten. De brandweer concentreert zich op een uiterste poging de twee te ontzetten.
Het vuur blijkt sterker; de twee komen in de vlammen om. Later blijkt dat er, naast de twee brandweerlieden, ook een bewoner van het pand is omgekomen. De tweede vermiste bewoner bleek de nacht elders te hebben doorgebracht.
De minister van Binnenlandse Zaken kan op grond van de Brandweerwet 1985 onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van een brand, ongeval of ramp. Dergelijk onderzoek wordt door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, verder te noemen Inspectie, verricht.
De hoofddoelstelling van incidentonderzoek is dat door de bestuursorganen en operationele diensten lering kan worden getrokken uit de praktijk van de incidentbestrijding. In dit geval is het omkomen van twee brandweerlieden bij de brand in dit kamerverhuurbedrijf de directe aanleiding tot een onderzoek.

1.2 Uitvoering van het onderzoek
In de nacht van de brand is een inspecteur van de Inspectie ter plaatse geweest om zich direct op de hoogte te stellen van de omstandigheden waaronder het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en om informatie uit de eerste hand te verkrijgen. Met de directbetrokkenen zijn in de dagen na het ongeval vraaggesprekken gehouden. Later zijn ook de preventieve en preparatieve aspecten onderzocht. Er is onderzoeksmateriaal verzameld over de preparatie van het brandweerkorps van Harderwijk en de wijze waarop de brandpreventie is behartigd, zowel van het betreffende pand als meer algemeen. Er is gesproken met functionarissen van de afdeling Algemene en Economische zaken en de afdeling Bouwzaken van de gemeente Harderwijk, de gemeentelijke brandweer en de regionale brandweer. Over de bouwregel-geving is afgestemd met directbetrokkenen van de brandweer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Aanvullend is literatuurstudie verricht.
In deze rapportage vindt u een beschrijving van het ongeval en van de omstandigheden die van directe invloed zijn geweest op het fatale ongeval met de brandweerlieden. Andere zaken zoals details van de inzet bij de brandbestrijding, de bijstand door korpsen in de omgeving en de wijze waarop de nazorg georganiseerd werd, blijven buiten beschouwing.