nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage 5

Voorbeelden van brandscenario’s, ontleend aan de Handleiding brandweerzorg.
In deze bijlage worden alleen de eigenschappen van de scenario’s beschreven die in het kader van dit onderzoek passen. Voor de volledige beschrijving wordt naar de handleiding verwezen.

Brandscenario 1, Pension/hotel (clustercode 2 / 851)

Object
Een pension of hotel waar een brand een gemiddelde ontwikkelsnelheid zal hebben. Er is geen brandmeldsysteem en/of adequate eigen hulporganisatie. Er kunnen enkele personen aanwezig zijn die zijn gehandicapt of zich bij brand om andere redenen niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen.

Er wordt uitgegaan van objecten met meer dan een bouwlaag.

Benodigd materieel:

2 autospuiten, opkomsttijd 5 respectievelijk 7 min.
1 redvoertuig, opkomsttijd 5 min.

Situatie bij aankomst brandweer

Brand in één ruimte, uitslaand via het raam aan één buitenzijde. Meerdere bewoners zijn vermist.

Inzet van de brandweer

Uitgangspunt voor de brandweer is het snel redden van meerdere personen, waarvoor devluchtmogelijkheden zijn afgesneden, en zo nodig hulp bieden bij het ontvluchten van overige aanwezige personen. De redding wordt ondersteund met stralen hoge druk.
In tweede instantie moet uitbreiding naar belendingen worden voorkomen en schade aan het object zelf worden beperkt.

Brandscenario 2, oude etagewoning (clustercode 1 / 811)

Object

Een oude etagewoning waar een brand zich snel kan ontwikkelen. Er kunnen enkele gehandicapte personen aanwezig zijn of personen die zich bij brand om andere redenen niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen. Er moet rekening worden gehouden met het ontbreken van geschikte vluchtroutes en/of te verwachten onbekendheid daarmee, dit gecombineerd met een waarschijnlijk late ontdekking. In de handleiding wordt aangegeven dat dit gebouwtype bij brand grote gevaren voor de aanwezigen met zich meebrengt.

Benodigd materieel:

2 autospuiten, opkomsttijd 5 respectievelijk 7 min.
1 redvoertuig, opkomsttijd 5 min.

Situatie bij aankomst brandweer

Brand in één ruimte, uitslaand via het raam aan één buitenzijde. Meerdere bewoners zijn vermist.

Inzet van de brandweer

Uitgangspunten voor de brandweer zijn:

* het snel doorzoeken van de woning waar het brandt onder bescherming van 1 straal hoge druk, waarbij het trapgat moet worden vrijgehouden door eventueel een extra straal hoge druk;
* het redden van meerdere aanwezigen in de woning;
* het snel redden van een aantal bedreigden in andere woningen met slechte vluchtroutes in het gebouw via een redvoertuig;
* in tweede instantie uitbreiding naar aangrenzende woningen voorkomen en schade aan het object zelf beperken.