nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage A

Eerste Onderzoeksrapport vliegtuigongeval Vliegbasis Eindhove – Bijlage A: Reconstructie alarmering en primaire hulpverlening

00.00 Onderstreepte tijden geven tijden weer, die overgenomen zijn van de geluidsbanden van de alarmcentrales van één van de hulpverleningsdiensten of de verkeerstoren.

00.00 overige tijden zijn gereconstrueerde tijden.

Tijd  Plaats Omschrijving
18.03  verkeerstoren  Verkeersleider en assistent-verkeersleider zien Hercules crashen. Verkeersleider geeft crashbericht aan o.a. vliegbasis-brandweer en MGD.
18.03  brandweerkazerne vliegbasis De vliegbasis-brandweer rukt uit.
18.04 onderweg naar plaats ongeval Bevelvoerder-MAC2 vraagt toestemming aan de verkeerstoren om gebruik te mogen maken van de hoofdbaan. Verkeerstoren geeft toestemming.
18.04 verkeerstoren Verkeersleider belt met centralist- vliegbasis met het verzoek 06-11 te bellen. Volgens verkeersleider is erbij gezegd: voor extra brandweer en ambulances, want er zitten minimaal 25 personen in het toestel. Centralist-vliegbasis kan zich deze toevoeging niet herinneren.
18.04 onderweg naar plaats ongeval OSC informeert bij verkeerstoren hoeveel personen er aan boord zijn. Het antwoord luidt: niets van bekend (volgens OSC)/ niet precies bekend (volgens verkeersleider).
18.04 onderweg naar plaats ongeval OSC geeft aan centralist- vliegbasis door: fase 2 van het calamiteitenplan geactiveerd. Centralist- vliegbasis verklaart dit bericht niet gehoord te hebben. Gezien de hectische situatie, die op dat moment op alarmcentrale-vliegbasis heerste, sluit centralist-vliegbasis niet uit dat het bericht wel doorgegeven is.
18.05 ter hoogte plaats ongeval De voertuigen komen nu ter hoogte van het vliegtuig, maar kunnen er niet rechtstreeks heenrijden vanwege een greppel.
18.06 MGD-vliegbasis De ambulance van de basis, bemand door twee specialisten geneeskundige verzorging en de arts van de basis rukt uit.
18.06 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis belt 06-11.
18.07 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis meldt het ongeval aan de CPA.
18.07 alarmcentrale vliegbasis De hulp-brandweerman uit de niet uitgerukte MAC1 meldt zich op de alarmcentrale vliegbasis. Centralist-vliegbasis verzoekt deze hulp-brandweerman te helpen op de centrale. (Deze hulp-brandweerman wordt in het vervolg als 2e-centralist-vliegbasis aangeduid).
18.07 plaats ongeval De vliegbasis-brandweer is ter plaatse van het ongeval.
18.07 plaats ongeval Blussing vangt aan.
18.08 uitrukpost GGD Eindhoven Twee ambulances van de GGD Eindhoven zijn onderweg naar het vliegveld.
18.08 alarmcentrale vliegbasis Centralist-vliegbasis belt met hoofd vliegbasis-brandweer. Deze besluit direct naar vliegbasis te komen.

 

18.09 alarmcentrale vliegbasis Centralist-vliegbasis tracht tevergeefs de commandant-vliegbasis te bereiken.
18.09  plaats ongeval 90%-knockdown bereikt.
18.08 Politie Meldkamer  Eerste politie-eenheid wordt gealarmeerd.
18.09 Politie Meldkamer Tweede, derde en vierde politie-eenheid worden gealarmeerd.
18.09 Politie Meldkamer De politie meldkamer vraagt aan de regionale alarmcentrale (RAC)of brandweer naar het vliegveld toegaat. De centralist van de RAC vraagt dan wat hij daar moet doen.
18.10 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis tracht tevergeefs de plaatsvervangend commandant-vliegbasis te bereiken.
18.10 KMAR vliegbasis Melding aan KMAR brigade Eindhoven.
18.10 plaats ongeval Er wordt een aanvang gemaakt met de verdere blussing van de cockpit en de rechtervleugel met handlines van de MAC3. De OSC houdt een rondom verkenning. Volgens de OSC om te bezien of er toegang tot de cockpit en de romp is te verkrijgen. Hij controleert allereerst de toegang tot de cockpit links voor, dan de deur links achter, het laadluik en als laatste de deur rechts achter. Alle toegangen zijn gesloten en niet te openen. Hij constateert tijdens deze verkenning dat in de linker motor een metaalbrand is ontstaan.
18.10 alarmcentrale reg. brandweer Eindhoven De RAC informeert bij de brandweer van Philips naar het vliegtuigongeval. De brandweer van Philips weet van niets.
18.10 plaats ongeval De bevelvoerder-MAC3 controleert de watervoorraden en gaat de MAC2 wisselen voor de MAC1.
18.11 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis belt het hoofd bedrijfsveiligheid van de vliegbasis. Deze besluit onmiddellijk naar de vliegbasis te komen.
18.12 Politie Meldkamer De chef van dienst van de politie wordt gealarmeerd.
18.12 alarmcentrale reg. brandweer Eindhoven De RAC biedt assistentie aan. Na overleg met de vliegbasis-brandweer antwoordt de verkeerstoren “negatief”.
18.12 plaats ongeval De ambulance van de basis is ter plaatse.
18.12 alarmcentrale vliegbasis De centralist- vliegbasis en de 2e-centralist-vliegbasis besluiten op grond van het gegeven dat een Hercules minimaal een crew aan boord heeft van vier personen scenario 2 van het calamiteitenplan te volgen.
18.13 alarmcentrale vliegbasis De 2e-centralist- vliegbasis meldt het ongeval aan de KMAR.
18.13 brandweerkazerne Vliegbasis De bevelvoerder-MAC3 komt bij de brandweerkazerne vliegbasis aan en wisselt de MAC2 voor de MAC1.
18.13  brandweerkazerne Vliegbasis De bevelvoerder-MAC3 vertrekt met de MAC1 naar de plaats ongeval.
18.15 Kanaalpoort Eerste politie-eenheid ter plaatse Kanaalpoort.
18.15 alarmcentrale vliegbasis De 2e-centralist- vliegbasis meldt het ongeval aan de RAC.
18.16 centrale post ambulancevervoer De directeur van de CPA vraagt aan de RAC om nadere informatie. Nadere informatie is niet bekend. De CPA is meer ambulances aan het vrijmaken.
18.16 alarmcentrale reg. brandweer Einhoven RAC aan TS1: uitrukken naar vliegveld Welschap. Hercules is neergestort. De Kanaalpoort is open.
18.16 plaats ongeval De bevelvoerder-MAC3 komt met de MAC1 op de plaats ongeval aan. Hij stelt de MAC1 nu bij de rechter vleugel op.
18.16 plaats ongeval De bevelvoerder-MAC3 besluit een gecombineerde water/schuim/poeder blussing op de rechter vleugel en motor uit te voeren.
18.18 ter hoogte van plaats ongeval De eerste ambulance van de GGD is vrijwel ter plaatse. Deze geeft als nader bericht dat het vliegtuig naast de startbaan ligt en in brand staat.
18.18 alarmcentrale reg. brandweer Eindhoven RAC aan de officier van dienst (OvD): OvD uitrukken naar Welschap via Kanaalpoort, vliegtuig gecrasht.
18.19 plaats ongeval De rechter vleugel en motor zijn onder controle.
18.19 plaats ongeval Vijf politie-eenheden zijn ter plaatse.
18.21 plaats ongeval De eerste ambulance van de GGD meldt dat het een militair vliegtuig betreft met vier inzittenden. Men vreest het ergste voor de inzittenden.
18.24 centrale post ambulancevervoer De CPA meldt aan de RAC: vermoedelijk vier inzittenden, waar we het ergste voor vrezen. Vervolgens zegt de CPA dat er een groot aantal ambulances in de regio klaar staat en dat er één wagen ter plaatse is.
18.25  alarmcentrale reg. brandweer Eindhoven RAC aan alle wagens: Betreft Hercules met vier inzittenden, brandweer Eindhoven mogelijk nog meer slachtoffers. De GGD is reeds gealarmeerd.
18.25  ter hoogte van plaats ongeval  TS1 antwoordt: wij zijn ter plaatse. (Ter hoogte van greppel).
18.25 onderweg naar plaats ongeval OvD antwoordt: twee TS’n erbij.
18.25 brandweerkazerne vliegbasis Het hoofd vliegbasis-brandweer arriveert bij de brandweer- kazerne vliegbasis.
18.26 centrale post De CPA attendeert een aantal ziekenhuizen op de mogelijkheid ambulancevervoer van de opvang van een of twee slachtoffers met brandwonden.
18.26 brandweerkazerne vliegbasis Centralist-Vliegbasis gaat MAC2 met water vullen.
18.27 plaats ongeval De OSC vraagt aan bevelvoerder-TS1 water te leveren aan de MAC3. Bevelvoerder-TS1 besluit daarop zijn hulpverleningsvoertuig terug te sturen om de watertankunit op te halen. Bevelvoerder-TS1 ziet dat de luchtmachtbrandweer een schuiminzet op de cockpit uitvoert. De OSC verzoekt de bevelvoerder-TS1 om te helpen met het redden van slachtoffers binnen in het toestel. Volgens de bevelvoerder-TS1 heeft de OSC het over 4 slachtoffers in de cockpit gehad.
18.27 alarmcentrale reg. brandweer Eindhoven RAC aan TS2 en TS3: TS2 en TS3 uitrukken Welschap.
18.28 plaats ongeval De OSC vraagt aan de bevelvoerder- TS1 om met poeder de metaalbrand in de linker motor te blussen.
18.28 plaats ongeval TS1 aan RAC: nu helemaal ter plaatse. Voeden crashtenders van de luchtmacht met water. Watertankunit van Woensel erbij.
18.29 plaats ongeval TS1 aan RAC: Ik denk dat het verder wel onder controle is. Er staan een stel schuim-poederwagens van de luchtmacht. Ik denk dat we verder niet veel meer hoeven.
18.29 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis wordt door de 2e-centralist-vliegbasis aan de telefoon geroepen, omdat het hoofd bedrijfsveiligheid naar hem vraagt. De 2e- centralist-vliegbasis neemt vullen MAC2 over. Het hoofd bedrijfsveiligheid vraagt naar het aantal slachtoffers. De centralist meldt dat dat niet bekend is.
18.29 brandweerkazerne vliegbasis Het hoofd vliegbasis-brandweer vertrekt naar de plaats ongeval.
18.30 brandweerkazerne vliegbasis Een vrije brandweerspecialist komt van huis aan op brandweer-kazerne vliegbasis.
18.31 ter hoogte van plaats ongeval OvD ter plaatse (Ter hoogte van greppel. Hij loopt naar de plaats ongeval).
18.32 ter hoogte van plaats ongeval Het hoofd vliegbasis- brandweer ter plaatse. (Ter hoogte greppel. Hij loopt naar plaats ongeval).
18.33 plaats ongeval OSC vraagt aan de bevelvoerder-TS1 of hij gereedschap heeft om toegangen(volgens de OSC)/ de cockpit (volgens de bevelvoerder-TS1) open te maken. Bevelvoerder-TS1 zegt dat dat kan en haalt het hulpverleningsvoertuig terug. Tevens verzoekt de OSC de bevelvoerder-TS1 om met hogedruk de brandjes binnen in het toestel te blussen.
18.34 plaats ongeval TS1 aan RAC: “Graag met spoed hulpverleningsvoertuig terug ter plaatse. Iemand van de hoofdwacht naar Woensel om de watertankunit ter plaatse te brengen”.
18.34 plaats ongeval Portofoonverkeer ter plaatse: “Ronnie zet je tankautospuit hier neer, dan kunnen we twee stralen hogedruk gebruiken.”
18.34 plaats ongeval OvD vraagt aan de bevelvoerder-TS1 hoe de situatie is. De bevelvoerder-TS1 antwoordt dat hij de MAC3 met water voedt, dat er een brandende motor met poeder geblust moet gaan worden en dat er brandjes geblust moeten gaan worden met hogedruk in het toestel.
18.35 plaats ongeval Twee ambulances van de GGD zijn ter plaatse en er zijn er nog twee onderweg.
18.35 alarmcentrale reg. brandweer Eindhoven Hulpverleningsvoertuig aan RAC: begrepen terugkomen. Ik ben alweer op het vliegveld.
18.35 plaats ongeval Overleg OSC en OvD. Volgens OSC heeft hij gezegd dat het om meerdere personen gaat, nadat hij aanvankelijk van 4 slachtoffers is uitgegaan. Volgens de OvD is er alleen maar gezegd, dat het vermoedelijk om vier slachtoffers gaat.
18.36 brandweerkazerne vliegbasis Een brandweerspecialist en de 2e-centralist-vliegbasis gaan met de MAC2 naar de plaats ongeval.
18.37 plaats ongeval De derde ambulance van de GGD is ter plaatse.
18.37 plaats ongeval Twee stralen hogedruk ingezet in toestel.
18.37 plaats ongeval OvD bepaalt in overleg met de GGD de plaats van het gewondennest.
18.38 plaats ongeval Aanvang poederblussing met behulp van het schuim-poederblusvoertuig.
18.38 plaats ongeval Verzoek van een brandwacht vanuit het toestel aan de bevelvoerder-TS1 om een brancard, in verband met het vinden van een slachtoffer. Een andere brandwacht meldt: er liggen er wel 20-30.
18.38 plaats ongeval Het hoofd vliegbasis-brandweer vertrekt van de plaats ongeval naar zijn auto bij greppel.
18.39 Politie Meldkamer Aan alle eenheden: Het betreft een Belgisch vrachtvliegtuig. Er is niemand uit gekomen. Er zouden vier personen in zitten.
18.39 ter hoogte van plaats ongeval Het hoofd vliegbasisbrandweer en de brandweerspecialist-MAC2 ontmoeten elkaar bij de greppel. Het hoofd van de vliegbasis-brandweer vertelt aan de brandweerspecialist-MAC2 dat er vermoedelijk 10-12 slachtoffers in het toestel zitten.
18.40 plaats ongeval De eerste ambulance van de GGD geeft als nader bericht dat er in ieder geval twee slachtoffers in leven zijn.
18.40 verkeerstoren Melding van verkeersleiding aan de centralist-vliegbasis: aan boord van de Hercules zitten ongeveer 40 personen.
18.40 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis geeft het bericht dat er 40 personen in het vliegtuig zitten door aan alle voertuigen. De brandweerspecialist-MAC2 laat het bericht spellen (3-0, nee 4-0).
18.40 plaats ongeval TS2 en TS3 ter plaatse.
18.40 plaats ongeval De OvD krijgt van de bevelvoerder- TS1 door dat het gaat om 20-30 slachtoffers. De bevelvoerder-TS1 besluit om (nog) een toegang open te maken.
18.40 plaats ongeval De OvD krijgt van de OSC door dat er 40 personen aan boord van de Hercules zitten.
18.41 plaats ongeval Eerste politie-eenheid aan PMK: met spoed meerdere ambulances, er zouden nog tientallen personen achter in het ruim zitten.
18.41 plaats ongeval TS1 aan RAC: graag met spoed nog een tankautospuit.
18.41 plaats ongeval De eerste ambulance van de GGD geeft als nader bericht: “We moeten met spoed meerdere ambulances hebben, er zitten meer mensen in het vliegtuig als men verwachtte.” In de intensieve berichtenwisseling die volgt wordt een aantal inzittenden van veertig genoemd.
18.41 plaats ongeval De eerste twee slachtoffers komen naar buiten. De één wordt gedragen en de ander wordt ondersteund.
18.41 plaats ongeval MAC2 ter plaatse.
18.42 De vijfde ambulance rukt uit naar het vliegveld.
18.42 plaats ongeval Hercules C130-monteur ontgrendelt en opent linker achterdeur ca. zes tot acht centimeter.
18.42 plaats ongeval De brandweerspecialist-MAC2 meldt zich bij de OSC en krijgt de opdracht de watertanks van de MAC1 en MAC3 te vullen. Hij geeft de opdracht door aan de chauffeur van de MAC2.
18.42 plaats ongeval De bevelvoerder-TS1 en de brandweerspecialist-MAC2 gaan een tweede ingang zoeken. De rechter achterdeur was geblokkeerd door zand. De laadklep heeft geen openingsmogelijkheden van buitenaf.
18.43 plaats ongeval De deur linksachter gaat handmatig (volgens brandweerspecialist-MAC2 / staat (volgens bevelvoerder- TS1) naar binnen en kan ongeveer 10 à 20 centimeter worden geopend. Het lukt niet deze deur verder te openen. Besloten wordt hiervoor een spreider te gebruiken. Dit wordt doorgegeven aan OvD.
18.43 plaats ongeval OvD verdeelt de taken: de OSC de cockpit, de bevelvoerder-TS1 in het midden en bevelvoerder-TS2 de linker achterdeur. De bevelvoerder-TS3 wordt ingezet voor het koelen van de slachtoffers.
18.44 plaats ongeval De bevelvoerder-TS2 controleert rechter achterdeur: niet te openen.
18.44 alarmcentrale vliegbasis Het hoofd vliegbasis- brandweer is weer op de alarmcentrale vliegbasis.
18.44 plaats ongeval De bevelvoerder-TS2 overlegt met de brandweerspecialist-MAC2 en besluit zijn tankautospuit om het vliegtuig heen te laten rijden.
18.44 plaats ongeval TS2 ter plaatse bij linker achterdeur. De brandweerspecialist-MAC2 klimt op het vliegtuig en opent het achterste luik. Het luik valt in het vliegtuig. De brandweerspecialist-MAC2 oordeelt dat dit, gezien de beperkte afmetingen van de opening, geen geschikte reddingsweg is.
18.46 centrale post ambulancevervoer Van andere CPA-gebieden wordt bijstand gevraagd.
18.46 centrale post ambulancevervoer Het LOT-team wordt gealarmeerd.
18.46 plaats ongeval De linker achterdeur is met behulp van de spreider ongeveer 60 cm geopend. Een slachtoffer valt gedeeltelijk naar buiten. Deze ingang wordt als tweede reddingsweg gebruikt. De brandweerspecialist-MAC2 gaat naar binnen om te kijken of er nog andere uitgangen van binnenuit te openen zijn.
18.46 plaats ongeval De brandweerspecialist-MAC2 is in het toestel: de deur links achter is niet verder omhoog te schuiven, de deur rechts achter is niet bereikbaar door de vele slachtoffers.
18.46 alarmcentrale reg. RAC aan TS4: Assistentie met één tankautospuit, Vliegbasis brandweer Eindhoven Welschap, aanrijden via de Kanaalpoort voor vliegtuigcrash.
18.46 alarmcentrale vliegbasis Hoofd vliegbasisbrandweer belt de RAC: Tegen OvD zeggen dat scenario 3 wordt opgestart.
18.47 plaats ongeval Het eerste gewonde slachtoffer is onderweg naar het ziekenhuis.
18.47 plaats ongeval Na een weg gebaand te hebben over een aantal slachtoffers probeert de brandweerspecialist-MAC2 de laadklep te bedienen. De bedieningsinstrumenten zijn wel te bedienen, maar leveren niet het gewenste effect op.
18.48 plaats ongeval Commandant van Dienst (CvD) aan RAC: ter plaatse. Geeft beeld van vliegtuig en gaat nader onderzoek instellen.
18.50 alarmcentrale vliegbasis De centralist-vliegbasis gaat vrije luchtmacht-brandweermensen bellen om naar de brandweerkazerne vliegbasis te komen voor aflossing.
18.50 plaats ongeval (namens) OvD aan RAC: Het is een zeer groot incident met zeer veel gewonden. Gaarne (o.a.) schepbrancards.
18.51 plaats ongeval Autotelefoongesprek CvD aan RAC: vijf gewonden, waarvan de meesten zwaar verbrand. Koeling wordt gevraagd. De tankautospuit die onderweg is, moet ingezet worden voor koeling van de slachtoffers. (Dit gesprek is een open verbinding en duurt totaal circa 4 min.)
18.51 plaats ongeval De bevelvoerder-TS2 verzoekt OvD om een ventilator.
18.55 plaats ongeval RAC aan TS4: U moet rijden naar het gewondennest. U mag niet ingezet worden voor blussing. U moet naar het gewondennest voor koeling van de slachtoffers. (TS4): Kunt u mij nader informeren over de plaats van het gewondennest? (RAC): Dat is bij het vliegtuig.
18.55 plaats ongeval Autotelefoongesprek CvD aan de regionaal commandant brandweer op de RAC: Hercules gevallen. Zwaargewonden, 30-40 mensen in vliegtuig. Cockpit uitgebrand.
19.00 plaats ongeval TS4 aan RAC: ter plaatse.
19.00 plaats ongeval OvD aan RAC: verzoekt ladderwagen met ventilator ter plaatse.
19.05 plaats ongeval Ventilator in vliegtuig aanwezig. (Op de TS4 was een ventilator aanwezig).
19.10 plaats ongeval LOT-Team ter plaatse.
19.11 plaats ongeval De OSC krijgt een fax met namen van de passagiers van iemand van de luchtmacht. De OSC geeft de fax door aan het hoofd vliegbasis-brandweer (Deze is zojuist weer op de plaats ongeval).
19.12 plaats ongeval Overleg tussen Hoofd vliegbasisbrandweer en CvD over lading en passagiers Hercules.
19.22 plaats ongeval CvD aan RAC: van de GGD bericht ontvangen 10 gewonden zijn levend afgevoerd.
19.26 plaats ongeval CvD aan RAC: 26 doden, vermoedelijke nog stijging van het aantal.
19.45 plaats ongeval Het laatste slachtoffer wordt uit het toestel gehaald.