nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage D

Eerste onderzoeksrapport vliegramp Eindhoven – Bijlage D: Overzicht opleidingen en trainingen

Opleidingen
Alle hulpverleners hebben de bij hun functie behorende opleiding met goed gevolg doorlopen:
Voor de brandweerlieden van de luchtmachtbrandweer betreft dat voor:

* de On Scene Commander de OSC-cursus;
* de brandweerspecialisten cursussen specialist brandweer;
* de hulp-brandweerlieden de cursussen hulp-brandweerman;
* de centralist de cursus hulp-brandweerman;

Voor centralist bestaat nog geen aparte opleiding. Op aandrang van de commandanten brandweer van de vliegbasissen zal naar verwachten volgend jaar een dergelijke opleiding starten.

Voor de brandweerlieden van de brandweer Eindhoven en Veldhoven betreft dat voor:

* de officier van dienst de hoofdbrandmeestersopleiding;
* de bevelvoerders tenminste de opleiding onderbrandmeester;
* de brandwachten tenminste de opleiding brandwacht-tweede- klas.

Voor het ambulancepersoneel van de MGD van de luchtmacht betreft dat voor:

* de MGD arts de studie voor arts;
* het personeel van de ziekenauto de militaire EHBO-opleiding.

Voor het ambulance personeel van de GGD-Eindhoven betreft dat voor:

* de chauffeur ten minste de SOSA-opleiding ambulancechauffeur;
* de verpleegkundige ten minste verpleegkundige A met de aantekeningen intensive care (IC) en coronairy care unit (CCU) en de SOSA-opleiding ambulanceverpleegkundige.
* voor de centralist van de CPA: verpleegkundige A en B met de aantekeningen IC en CCU en de SOSA-opleidingen CPA-centralist en ambulanceverpleegkundige.

Training met betrekking tot vliegtuigbrandbestrijding
Het personeel van de vliegbasis-brandweer heeft de volgende trainingen met betrekking tot vliegtuigbrandbestrijding gevolgd:

* luchtvaartuigen in combinatie met operationele dienst;
* luchtvaartuigen in combinatie niet met operationele dienst;
* tankautospuit;
* crashtruck;
* pneumatisch gereedschap;
* hydraulisch gereedschap;
* adembescherming;
* chemiepak;
* levensreddende handelingen;
* kennis verzorgingsgebied;
* luchtvaartuigen jachtvliegtuigen;
* luchtvaartuigen groot;
* infrastructuur;
* samenwerken met civiele brandweer;
* Life fire trainingen.

Het personeel van de brandweer Eindhoven en Veldhoven heeft de volgende training met betrekking tot vliegtuigbrandbestrijding gevolgd:

— rest document ontbreekt —