nationaal brandweer documentatie centrum

Eindhoven 1e rapport

Eerste Onderzoeksrapport vliegtuigongeval Vliegbasis Eindhoven – Inhoudsopgave – 15 juli 1996

Uitgebreide inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Onderzoeksopdracht
1.2 Opzet van het onderzoek
1.3 Wijze van onderzoek

Hoofdstuk 2: Beschrijving van het vliegtuigongeval

Hoofdstuk 3: Preparatie

3.1 Plannen
3.2 Voorschriften
3.3 Uitwerking van het rampbestrijdingsplan op dienstniveau
3.4 Opleiding en training
3.5 Materieel en materiaal
3.6 Analyse
3.7 Conclusie

Hoofdstuk 4: Melding en alarmering van de hulpverleningsdiensten

4.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
4.2 Analyse
4.3 Conclusies
4.4 Aanbevelingen
Brandbestrijding

5.1 Beschrijving van de gebeurtenissen

5.2 Analyse
5.3 Conclusies
5.4 Aanbevelingen

Hoofdstuk 6: Redding

6.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
6.2 Analyse
6.3 Conclusies
6.4 Aanbevelingen

Hoofdstuk 7: Geneeskundige hulpverlening op de plaats van het ongeval

7.1 Beschrijving van de gebeurtenissen
7.2 Analyse
7.3 Conclusies
7.4 Aanbevelingen

Bijlagen
Bijlage A: Reconstructie alarmering en primaire hulpverlening
Bijlage B: Begrippen en afkortingen
Bijlage C: Geraadpleegde bronnen
Bijlage D: Overzicht opleidingen en trainingen
Bijlage E: Foto’s

© 1996
Directie Brandweer en Rampenbestrijding – Den Haag