nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage 1

Dakota-incident Waddenzee – onderzoeksrapport – 25 september 1996 – Bijlage 1

Opschaling van de hulpverlening bij slachtoffers op zee

Bijlage 1: gebruikte afkortingen

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Cdt BW Commandant Brandweer
CMMHLDR Commandement Maritieme Middelen Den Helder
CPA Centrale Post Ambulancevervoer
CPO Coördinator plaats ongeval
CZMNED Commandant Zeemacht Nederland
DDA Dutch Dakota Association
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten, gemeente Zijpe
Fte Fulltime (personeels)equivalent
GGD Gewestelijke Gezondheidsdienst Kop van Noord-Holland
GHR Geneeskundige hulpverlening bij rampen (en zware ongevallen)
HCC Haven Coördinatie Centrum (onderdeel van Havenkantoor Den Helder)
HK Havenkantoor Den Helder (zie ook HCC)
HSGA Hoofd sectie geneeskundige aangelegenheden
KLM/ERA Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Econ helicopters and Rotor Aids
KLPD Korps Landelijke Politie Diensten
KM Koninklijke Marine
KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij eventueel met locatieaanduiding
KWC Kustwachtcentrum te IJmuiden
LCC Landelijk Coördinatie Centrum (van het ministerie van Binnenlandse Zaken)
LOTT Landelijke Organisatie Trauma Teams
MVKK Marinevliegkamp De Kooy
Nibra Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding
NOREX Noordzeerampen excercitie (t.b.v. het Rampenplan voor de Noordzee)
OPPLAN-NORA Operationeel plan-Noordzeerampen
OPPLAN-SAR Operationeel plan-Search and Rescue
Opschaling  Vanuit het dagelijks functioneren van bestuur en parate diensten komen tot het functioneren van de organisatiestructuur bij een ramp of zwaar ongeval, terwijl er al feitelijke bestrijdingsacties zijn gestart
OPS-team Operationeel team (van deskundigen) in het kader van OPPLAN-NORA
OSC On-Scene-Commander
Op zee Onder de plaatsbepaling ‘op zee’ wordt hier zonder nadere toevoeging de Noordzee, de Waddenzee en/of het IJsselmeergebied begrepen
PH-DDA Roepnaam Dakota van Dutch Dakota Association
RAC/CPA Regionale Alarmcentrale Kop van Noord-Holland, waarin de CPA is geïntegreerd
RCC Reddingscoördinatiecentrum van het Kustwachtcentrum
RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
SAR Search and Rescue
SOW Samenwerkingsovereenkomst Ongevallenbestrijding Waddenzee
Teso N.V. Texels eigen stoomboot onderneming
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet BON Wet bestrijding ongevallen Noordzee
Wghr Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen