nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage 2

Onderzoek brand etagewoning 2e Helmerstraat Amsterdam – Bijlage 2 Overzicht onderzochte informatie

1 Proces-verbaal van de politie nr 1360-12149/94 (processen-verbaal van verdachten en getuigen met bijlagen).
2 Jaarverslagen 1991 en 1993 brandweer Amsterdam.
3 Rapport van de brand (van commandant aan burgemeester).
4 Instructie Alarmcentrale.
5 Inwendige dienst brandweer Amsterdam.
6 Diverse rapporten van incidenten brandweer Amsterdam.
7 Instructies ovd.
8 Brandweerverordening Amsterdam.
9 Klachtenregeling politie.
10 Voorbeeld oefenrooster.
11 Mededelingen en dagorders 1985-1994.
12 Diverse rapporten over reorganisatie van de brandweer.

In het kader van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met:
* de beide betrokken bevelvoerders,
* de officier van dienst,
* het hoofd opleiding en training,
* de beide sectiechefs,
* het hoofd personeelszaken en organisatie,
* de administrateur opleidingen,
* het hoofd preparatie,
* de betrokken politiefunctionarissen,
* het hoofd algemene gezondheidszorg GG & GD,
* de chef alarmcentrale brandweer,
* de Officier van Justitie,
* drie officieren van dienst.