geschiedenis

Het NBDc verzamelt al jarenlang allerlei documentatie op het gebied van de (geschiedenis van de) brandweer en rampenbestrijding in Nederland. Het doel is om dit niet alleen te verzamelen, maar ook doorzoekbaar en toegankelijk te maken.

Net als bij de brandweer en de meeste verenigingen, word het werk gedaan door vrijwilligers, die er belangenloos veel tijd en energie in steken om de geschiedenis te bewaren.

Het NBDc is opgericht in 1989 als samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten (NVBC), de Nederlandse Vereniging voor Belangstellende in het Brandweerwezen (VBB), het Nationaal Brandweer Museum (NBM), Brandweer Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandsezaken (BiZa).

Natuurlijk wordt er nog dagelijks geschiedenis gemaakt, daarom is het ook belangrijk om documenten van hedendaagse gebeurtenissen te bewaren. Dat kleek goed toen de collecties van het NBDc meerdere malen gebruikt werden voor grote onderzoeken als naar de Bijlmerramp, de Hercules, Enschede en Volendam. Maar ook voor kleinere onopvallendere projecten biedt het NBDc vaak uitkomst. Geschiedschrijvijng over de lokale brandweer, fotomateriaal voor boeken of exposities, tekeningen of folders voor restautaties van oude voertuigen zijn maar een kleine greep uit de hulpaanvragen die door eht NDBc behandeld worden.

Het NBDc verricht ook eigen onderzoek door bijvoorbeeld een zo compleet mogelijk overzicht te maken van grote ongevallen in Nederland en het samenestellen van een lijst van alle brandweermensen die in de uitoefening van hun functie om het leven zijn gekomen. Deze zijn ook terug te vinden op de site.

Vanaf 1989 tot 2003 genoot het NBDc, op wisselende lokaties, de gastvrijheid van Brandweer Amsterdam. Ivm reorganisatie werd na een lange zoektocht naar een geschikte lokatie, werd de collectie ondergebracht in een bunker van de hulpverleningsdienst Gelderland-Midden in Arnhem. Sinds medio 2012 is het grootste deel van de collectie ondergebracht op dezelfde lokatie als de collectie van het Nationaal Politie Museum (NPM). Per januari 2013 is het NBDc onderdeel geworden van het Nationaal Veiligheids Instituur (NVI). Samen met het Nationaal Politie Museum (NPM), het Nationaal Brandweer Museum (NBM) en Museum Bescherming Bevolking (MBB)