Veiligheidsbewustzijn brandweer


Ondanks de vele en herhaalde aanbevelingen naar aanleiding van de inspectieonderzoeken en de daarop volgende landelijke initiatieven, lijkt het dat er ten aanzien van het veiligheidsbewustzijn op operationeel niveau bij de brandweer weinig vooruitgang wordt geboekt. Daarom is een vervolgonderzoek opgestart, waarvan het rapport in maart 2005 aan de Tweede Kamer is gezonden en dat eind maart 2005 resulteerde in een groot symposium met dezelfde titel.


Rapport Veiligheidsbewustzijn bij de brandweer