Ongevallen ambulance

DODELIJKE ONGEVALLEN MET AMBULANCES
Versie: 22 maart 2012

Dit is een voorlopige inventarisatie van dodelijke ongevallen waar een ambulance of ander voertuig in medische dienst dan wel ambulancepersoneel bij betrokken is. Voornaamste bronnen zijn internet (historische locale en landelijke kranten en moderne on-linekranten) en de jaargangen van De Ambulance (en opvolgers) en de Ambulancekrant. Hier en daar kon dit aan de hand van archiefonderzoek worden aangevuld.

Bij deze ongevallen kan men onderscheid maken in vier groepen dodelijke slachtoffers:
* Ambulancepersoneel
* Patiënt(en)
* Begeleider(s)
* Tegenpartij
Combinaties zijn uiteraard mogelijk, in dat geval is het ongeval op verschillende plaatsen vermeld. Staat er geen bron opgegeven, dan komt het bericht meestal van internet (die ik speciaal heb opgeslagen).

De lijst is aangevuld met incidenten waar medisch personeel bij betrokken is:
Medisch personeel inzet gerelateerd
Medisch personeel niet inzet gerelateerd
Medisch personeel misschien inzet gerelateerd
Militair medisch personeel (in aparte lijst ondergebracht)
Personeel van reddingsmaatschappijen
Onduidelijke, incomplete meldingen
Overige vertragende of fatale problemen
Ongevallen met zwaar gewonden, mogelijk later overleden

Het overzicht is verder voorzien van enkele bijlagen die betrekking hebben over het overlijden van medisch personeel tijdens het uitoefenen van hun taak.
Herdenkingsplaquette Nederlandse Rode Kruis 1940-1945.
Herdenkingsplaquette 1940-1945 GG&GD Amsterdam.

De lijst zal nog niet compleet zijn. Zij die aanvullingen menen te hebben, worden verzocht contact op te nemen met:

Drs. Thijs Gras Surinameplein 60-3
1058 GS AMSTERDAM
Tel 020.6166347
E-mail t.gras@hetnet.nl

Overzicht