GROOTSCHALIGE ONGEVALLEN IN NEDERLAND

Versie maart 2020. Criteria voor opname:
* som van doden en gewonden 10 of hoger
* binnen beperkt geografisch gebied
* binnen beperkte tijdsperiode

Overzicht