fatale branden in Nederland

  • Aantal doden bij brand
  • Aantal slachtoffers in de afgelopen jaren
  • De ernstige fatale branden in Nederland
  • Aanvullingen of correcties?

Aantal doden bij brand
Het aantal doden bij brand wordt jaarlijks gepubliceerd in de Statistiek der Branden en de Brandweerstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens van het CBS worden ontleend aan de brandrapporten, die door de gemeentelijke brandweerkorpsen worden ingezonden.


Volgens de jaarlijkse statistieken bedroeg het aantal doden bij brand in:

1946 241956 291966 501976 771986 631996 1252006 80
1947 151957 311967 641977 1081987 901997 672007 68
1948 91958 321968 421978 731988 711998 762008 97
1949 331959 391969 701979 891989 1321999 732009 57
1950 391960 401970 1091980 821990 1042000 622010 65
1951 281961 291971 1091981 881991 992001 732011 63
1952 381962 351972 821982 821992 1002002 702012 72
1953 221963 351973 711983 601993 922003 852013
1954 281964 511974 651984 851994 932004 742014
1955 211965 551975 621985 791995 822005 672015

De meest recente uitgaven van de Brandweerstatistiek zijn te vinden op de website van het CBS: www.cbs.nl en op deze website bij de pagina over brand(weer)statistieken in de rubriek Historische Documenten, Statistieken.

Aantal slachtoffers in de afgelopen jaren
Vanaf 2001 zijn door het NBDC overzichten gemaakt van branden met dodelijke afloop op basis van de berichten in de media. Opgenomen zijn de branden in gebouwen en in voertuigen die voor bewoning gebruikt worden, zoals caravans, woonwagens. e.d.
Voor zover uit de mediaberichten valt op te maken is ook een indeling gemaakt naar kinderen (tot 18 jaar), bewoners (tot 65 jaar), bejaarden (vanaf 65 jaar), medewerkers en brandweermensen. 
Hieronder is het overzicht te downloaden in pdf-formaat.

Overzicht 2001-2014 (pdf-document)

De ernstigste fatale branden in Nederland
Hieronder vindt u in pdf-formaat een overzicht van de meest fatale branden in Nederland vanaf 1800. Het gaat daarbij bij branden en explosies met vijf of meer dodelijke slachtoffers. 
Ook de zuidelijke Nederlanden (1815-1831) zijn opgenomen.
Branden als direct gevolg van oorlogshandelingen zijn hierin niet opgenomen.

Branden en explosies met grote aantallen slachtoffers (Nederland)

Aanvullingen of correcties?
Het staat geenzins vast dat dit overzicht compleet is. Als u van incidenten weet, die in dit overzicht thuishoren, stellen wij een tip zeer op prijs. Het e-mailadres is b_van_haasteren@hotmail.com