2e Helmerstaat te Amsterdam

2e Helmerstaat – etagewoning

Onderzoek brand etagewoning 2e Helmerstraat Amsterdam – 1 mei 1994 – Inhoud

Inleiding

Het incident

2.1 Beknopte beschrijving van hetverloop van het incident
2.2 Analyse van de gebeurtenissen
2.2.1 Eerste inzet brandweer
2.2.2 Vinden van het slachtoffer
2.2.3 Behandeling van het slachtoffer

Omstandigheden

3.1 Beschrijving van deomstandigheden
3.1.1 Organisatie uitrukdienst
3.1.2 Procedures
3.1.3 Opleiden en oefenen

3.2 Analyse omstandigheden
3.2.1 Bevelvoering
3.2.2 Geoefendheid
3.2.3 Leiding en controle

Beschouwing

4.1 Vaststellen dood slachtoffer
4.2 Samenwerkinghulpverleningsdiensten
4.3 Kwaliteitszorgbrandweeroptreden

Conclusies en aanbevelingen

Bijlage 1 Overzicht belangrijke tijden
Bijlage 2 Overzicht onderzochte informatie
Supplement: Centraal Bureau Brandweer Amsterdam

Inspectierapport 1994