Welkom

Welkom bij het NBDc, het geheugen van de brandweer.

Het NBDc verzamelt al jarenlang allerlei documentatie op het gebied van de (geschiedenis van de) brandweer en rampenbestrijding in Nederland. Daarbij zijn alle mogelijke vormen van informatie betrokken. Zo zijn er tijdschriften, gedenkboeken, leer-/lesstof, rapporten, beeldmateriaal, enz.

Op de site is er informatie te vinden over de geschiedenis van het NBDc zelf, maar ook eeen aantal ‘boekenkasten’ met (electronisch) archiefmateriaal. Zo is er een kast met artikelen over delen van de geschiedenis van de brandweer en rampenbestrijding, een kast met historische documenten, een kast waarin dossiers over spraakmakende gebeurtenissen zijn samengesteld en een kast met diverse rapporten of scripties

Voor het geval er informatie gezocht word die (nog) niet op de site staat kan er contact opgenomen worden via NBDc@pitveiligheid.nl

2 replies on “Welkom”

Comments are closed.