nationaal brandweer documentatie centrum

H. Belder & Co.

In 1823 stuurde H. Belder & Comp. een circulaire rond, om te verkondigen dat zij aan de Amstel 6387 in Amsterdam een brandspuitmakerij hadden opgericht. De fabriek was behoorlijk succesvol en kreeg in 1841 zelfs het predikaat ‘Koninklijke brandspuitfabrikant’. Veel Belderspuiten werden geleverd aan Suriname en West-Indië. Een brandspuitplaat uit Yokohama (Japan) vermeldt ‘M.I.B. Nordhoek Hecht. Agentuur Japan, H. Belder & Co.’. De directeur van het brandwezen in Amsterdam, Joan Adam Heijse, was tot 1851 één van de compagnons. Toen de gemeente Amsterdam in 1869 het beheer van al haar brandblusmiddelen ging uitbesteden, wist Belder de opdracht te verwerven. Dat waren hoogtijdagen, want volgens de Amsterdamse statistieken had men in 1872 28 werknemers in dienst. Het contract werd in 1874 afgekocht, toen de beroepsbrandweer in de hoofdstad werd opgericht. Die bleef overigens wel klant, want in 1881 werden nog vier spuiten daar geleverd. Aan het einde van de negentiende eeuw had dat korps 12 kleinere en 3 grotere spuiten van Belder in gebruik. In oktober 1893 adverteerde Belder nog als ‘Koninklijke Stoom-Fabriek van brandspuiten’.

1851 – Brief uittreding J.A. Heijse
1851 – Folder brandspuiten
1851- Prijslijst brandspuiten
Prijslijst brandspuiten (jaartal onbekend)
1859 – Brief vertegenwoordiging A. Bolle & Co. te Berlijn voor slangen